A A A

O nama

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić (EPCG) je nacionalna elektroenergetska kompanija osnovana odlukom o transformaciji JEP „Elektroprivreda Crne Gore“ Nikšić br.1001-2772/1 od 16.10.1998. godine radi obavljanja privredne djelatnosti, odnosno proizvodnje i snabdijevanja električnom energijom.

Vizija EPCG

Liderska uloga u privrednom razvoju Crne Gore, konkurentnost na evropskom tržištu i aktivno učešće u novim tržišnim izazovima kroz ulaganje u ljude, zelenu energiju, nove tehnologije i kapacitete, održavanje i optimalno korišćenje resursa i digitalnu transformaciju kompanije.

Misija EPCG

Pouzdana i kvalitetna proizvodnja, snabdijevanje i trgovina električnom energijom uz potpuno zadovoljavanje zahtjeva i potreba naših korisnika i drugih zainteresovanih strana, unaprijeđenje brige o životnoj sredini i visok stepen društvene odgovornosti.

Unaprijeđenje poslovanja uz poštovanje i primjenu najvećih stručnih i etičkih standarda, odgovorno ponašanje u obavljanju djelatnosti u skladu sa važećim propisima, poštovanje i obezbjeđenje povjerenja kako unutar EPCG, tako i u širem poslovnom okruženju.

Strategija

EPCG se razvija sa ciljem da unaprijedi odnos prema svojim korisnicima, zaposlenima i ostalim zainteresovanim stranama, da zadovolji zahtjeve standarda u oblasti kvaliteta poslovanja, zaštite i zdravlja na  radu, zaštite životne sredine i društvene odgovornosti.

Opšti ciljevi

  • Sigurno i pouzdano snabdijevanje potrošača električnom energijom;
  • Pouzdana i efikasna proizvodnja;
  • Povećanje poslovne efikasnosti i efektivnosti;
  • Zadovoljan kupac;
  • Povećanje energetske efikasnosti u svim segmentima proizvodnje;
  • Efikasan energetski menadžment – trgovina električnom energijom i upravljanje resursima;
  • Atraktivan poslodavac za akumulaciju ljudskih potencijala;
  • Zadovoljenje standarda ekologije;
  • Zadovoljenje standarda bezbijednosti i zdravlja na radu;
  • Izlazak na strana tržišta.

 

 

Ostale informacije:

PIB: 02002230;

PDV: 20/31-00112-1