A A A

Osnovna djelatnost

Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, osnovne su djelatnosti Elektroprivrede Crne Gore.

Elektroenergetske djelatnosti Društva propisane su Zakonom o energetici, licencama u energetskom sektoru i Statutom EPCG.

 

Djelatnosti Društva su:

  • proizvodnja električne energije,
  • snabdijevanje električnom energijom,
  • kupoprodaja električne energije,
  • izgradnja i održavanje elektroenergetskih objekata,
  • projektovanje i nadzor, i
  • druge djelatnosti propisane Statutom EPCG.

Realizacijom osnovnih djelatnosti EPCG obezbjeđuje uredno i kvalitetno zadovoljavanje potreba potrošača na svim naponskim nivoima.

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić raspolaže kapacitetima za proizvodnju električne energije ukupne instalisane snage 874 MW, od čega se 649 MW (74,3%) odnosi na hidroelektrane “Perućica” i “Piva”, a 225 MW (25,7%) na termoelektranu “Pljevlja”.

Sve akcije Društva su obične i vode se u dematerijalizovanom obliku.

Nominalna vrijednost akcije iznosi 6,52 €.

Vlasnička struktura kompanije:

Vlasnička struktura kompanije

Akcionari U Registru U Depozitaru Učešće (%)
Država Crna Gora - - 70,1622
A2A - - 18,6539
Elektroprivreda Crne Gore A. D. Nikšić - -   9,9800
Ostalo - -   1,2039
Ukupno akcija 131.229.055   100
Ukupna vrijednost akcija 855.613.439  

Završen proces dokapitalizacije između ostalog treba da obezbjedi sredstva za revitalizaciju i modernizaciju postojećih, te izgradnju novih energetskih objekata. Time će se stvoriti neophodni preduslovi za potpuniju valorizaciju energetskih potencijala Crne Gore..

 

Adresa sjedišta Društva:

Elektroprivreda Crne Gore

Ulica Vuka Karadžića br. 2;

81400 Nikšić;

 

Ostale informacije

PIB: 02002230;

PDV: 20/31-00112-1