A A A

Zahtjev za promjenu imena kupca

U nastavku je kratko uputstvo o promjeni imena/naziva kupca u slučaju kupoprodaje, nasleđivanja i zakupa.

 

 

 

 

Kupili ste stan, kuću, poslovni prostor...?

Procedura za promjenu imena/naziva kupca je jednostavna i besplatna.  Da bi se promjena izvršila, potrebno je da nam dostavite sledeću dokumentaciju:

 • Popunjen Zahtjev za promjenu imena/naziva kupca (Zahtjev možete preuzeti OVDJE),

 • List nepokretnosti ne stariji od 30 dana,

 • Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata, Rješenje o registraciji, Karton deponovanih potpisa (za pravna lica),

 • Ukoliko je potrebno finansijsko razgraničenje obaveza po osnovu isporučene električne energije na predmetnom mjernom mjestu, potrebno je priložiti  i Ugovor o kupoprodaji nekretnine,

 • Ukoliko je više suvlasnika predmetnog objekta navedeno u listu nepokretnosti, potrebna je Izjava svih ostalih da su saglasni da se kao kupac el. energije u potrošačkom objektu registruje podnosilac zahtjeva, ovjerena kod nadležnog organa (formu Izjave možete preuzeti OVDJE).

Naslijedili ste stan ili kuću?

Jednostavno i brzo! Na šalteru OJ Snabdijevanja u Vašem gradu dostavite sledeću dokumentaciju:

 • Popunjen Zahtjev za promjenu imena/naziva kupca (Zahtjev možete preuzeti OVDJE),

 • List nepokretnosti,

 • Rješenje o nasleđivanju ili Ugovor o poklonu ili Ugovor o doživotnom izdržavanju...

 • Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata, Rješenje o registraciji, Karton deponovanih potpisa (za pravna lica),

 • Ukoliko je više suvlasnika predmetnog objekta navedeno u listu nepokretnosti potrebna je Izjava svih ostalih da su saglasni da se kao kupac el. energije u potrošačkom objektu registruje podnosilac zahtjeva, ovjerena kod nadležnog organa (formu Izjave možete preuzeti OVDJE).

Nasleđivanjem ili prihvatanjem poklona, novi vlasnik prihvata i sva prava i obaveze, pa samim tim i finansijske obaveze po osnovu utrošene električne energije.

Iznajmili ste stan, kuću, poslovni prostor?

U slučaju iznajmljivanja nekretnine, vlasnik mjernog mjesta i zakupac mogu izvršiti promjenu imena/naziva kupca, za vrijeme trajanja Ugovora o zakupu i sa nama sklopiti privremeni Ugovor o snabdijevanju. Zahtjev za promjenu imena/naziva kupca po osnovu zakupa, podnosi vlasnik mjernog mjesta. Potrebna dokumentacija je sledeća:

 • Popunjen  Zahtjev za promjenu imena-naziva kupca (Zahtjev možete preuzeti OVDJE),

 • Ugovor o zakupu sa zakupcem, odnosno Rješenje ili Ugovor o korišćenju objekta...

 • Statusna dokumentacija zakupca za pravna lica (PIB, Rješenje o registraciji, Karton deponovanih potpisa).

Dug za utrošenu električnu energiju na dan podnošenja Zahtjeva mora biti izmiren.

Postupak promjene imena/naziva kupca okončan je zaključivanjem Ugovora o snabdijevanju električnom energijom.

DETALJNIJE INFORMACIJE MOŽETE DOBITI DIREKTNO NA ŠALTERIMA EPCG ILI PUTEM BESPLATNOG BROJA 19100.

PRILOZI:

1. Zahtjev za promjenu imena/naziva kupca (pdf)

2. Izjava nasljednika o privremenoj registraciji kupca (saglasnost) (pdf)