A A A

Ušteda električne energije

Savremeni način života nam sve više nameće potrebu da imamo racionalan pristup u korišćenju svih resursa. Električna energije nije izuzetak od tog principa. Sam koncept održivog razvoja je baziran dobrim dijelom upravo na ovoj ideji.

Svjedoci smo da dolazi do povećanja potrošnje električne energije. Trend rasta potrošnje javlja se u cijelom svijetu. Razvojem tehnologije dolazi do pojave novih uređaja koji se koriste u domaćinstvima ili u industriji. Najrasprostranjeniji način uštede električne energije je racionalna potrošnja. Drugim riječma, samo treba da sprovedemo u djelo ideju o tome da trošimo samo onoliko koliko nam treba.