A A A

Energetski razredi

Potreba za štednjom energije je tako važna da je Evropska Unija zakonom regulisala da svi novi električni uređaji i aparati za domaćinstvo, kao što su frižideri, mašine za pranje ili sušenje veša, peći, klima uređaji i sl., moraju imati oznaku energetskog razreda koja pokazuje prosječnu potrošnju električne energije pri korišćenju uređaja ili aparata.

Energetski razredi su označeni slovima od „A“ do „G“, oznaka „A“ je najkraća strelica zelene boje za energetski najefikasnije uređaje. Energetski razred „G“ je označen najdužom strelicom za uređaje sa najvećom potrošnjom energije.

Energetski razredi

Velika pažnja se pridaje potrošnji elektronskih aparata: računara, monitora, štampača, faks aparata, skenera, kopir mašina, modema i sl.

Samo najkvalitetniji dobijaju znak „Energetske zvjezdice“ (ENERGY STAR). Ovako označeni aparati mogu trošiti i do 10 puta manje električne energije od sličnih koji nemaju tu oznaku. Na primjer, kompjuter i štampač zajedno, umjesto 400 kWh (neefikasni) mogu da potroše samo 40 kWh, ukoliko ovi uređaji nose oznaku „Energetske zvjezdice“ (efikasni). Ne zaboravite da neki aparati troše električnu energiju i kada ne rade ali su na „stand by“ režimu. Često potroše i do 40% energije koju koriste tokom rada! Aparati sa oznakom „Energetske zvjezdice“ nisu obavezno skuplji. Cijena zavisi od mnogih faktora.