A A A

Procedura i zahtjev za utvrdjivanje i naknadu štete

Postupak za naknadu štete pokreće oštećeni podnošenjem pisanog zahtjeva za naknadu štete na obrascu u prilogu, koji se predaje arhivi Regiona Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS) na čijem je području nastala šteta.

Proceduru za sprovodjenje postupka po zahtjevima za naknadu štete u CEDIS-u možete preuzeti ovdje.

Zahtjev za utvrdjivanje i naknadu štete možete preuzeti ovdje.