A A A

Proizvodni objekti

Snaga našeg elektroenergetskog sistema bazira se na kapacitetima proizvodnih postrojenja HE „Perućica“, HE „Piva“ i TE „Pljevlja“.

 

Ukupni instalisani proizvodni kapaciteti elektrana iznose 874 MW, od čega hidroelektranama pripada 649 MW ili 74,3%, a Termoelektrani 225 MW ili 25,7%.

Snaga svakog elektroenergetskog sistema se bazira na izgrađenosti i kapacitetima proizvodnih postrojenja, od kojih se prije svega očekuje da daju dovoljne količine elektične energije, što postaje sve teži zadatak. Danas, kada je potreba za energentima sve veća, nije potrebno dokazivati da je proizvodnja električne energije od suštinskog značaja ne samo za stabilnost elektroenergetskog sistema, već predstavlja neophodan preduslov privrednog i ekonomskog razvoja.