A A A

Hidroelektrana "Piva" - podružnica

HE „Piva“, akumulaciono pribransko postrojenje sa jednom od najvećih betonskih lučnih brana u svijetu, u pogonu je od 1976. godine. 

Njena osnovna djelatnost je proizvodnja električne energije u vršnom režimu rada, jer ima mogućnost brzog startovanja i sinhronizacije na dalekovodnu mrežu 220 kV. Smještena je u planinskom masivu na sjeverozapadu Crne Gore. Zbog specifičnih topografskih karakteristika terena kompletno postrojenje urađeno je ispod površine zemlje.

Projektant brane je „Energoprojekt“ – Beograd, a podzemnih postrojenja „Elektroprojekt“ - Ljubljana. Modelska ispitivanja i geotehničke radove su izveli: Institut „Jaroslav Černi“ i „Geosonda“ - Beograd, dok je glavne građevinske radove izvela „Hidrotehnika“ - Beograd.

Osnovne tehničke karakteristike HE „Piva“ su:

 • Instalisana snaga - 342 MW,

 • Ukupna zapremina akumulacije - 824 x 10³x10³ m³,

 • Korisna zapremina akumulacije - 746 x 10³x10³ m³,

 • Projektovana godišnja proizvodnja el. energije - 860 GWh,

 • Energetska vrijednost akumulacije 275 GWh,

 • Tri spiralne turbine sa vertikalnom osovinom (250 o/min) tipa "Francis",

 • Tri trofazna generatora sa vertikalnom osovinom (250 o/min) od po 120 MVA,

 • Tri trofazna transformatora (15,75/220 kV) od po 120 MVA,

 • Betonska lučna brana konstruktivne visine 220 m, hidraulične visine 190 m, dužine luka na kruni 268, 6 m i dužine luka u nivou korita 40 m,

 • Kota normalnog uspora - 675,25 m nadmorske visine,

 • Kota minimalnog radnog nivoa - 595,0 m nadmorske visine,

 • Maksimalni neto pad - 181,95 m,

 • Minimalni neto pad - 99,90 m,

 • Instalisani protok - 3 x 80 m³/s.

 • Slivno područje Hidroelektrane "Piva" iznosi 1.760 km².

Hidroelektrana „Piva“ od svog puštanja u pogon 1976. godine radila je u elektroenergetskom sistemu Republike Srbije po osnovu razmjene električne energije, saglasno Ugovoru o dugoročnoj poslovno-tehničkoj saradnji koji je obnovljen 1991. godine i zaključen na određeno vrijeme od 25 godina. Ugovor je raskinut 31. decembra 2013. godine.

Rekordnu proizvodnju od 1.286 GWh ostvarila je 2010. godine. U rekordne godine ubraja se i 1978. godine, kada je proizvedeno 1.016 GWh, zatim 1979. godina, kada je proizvedeno 1.044 GWh, kao i 2004. godina sa proizvodnjom od 997 GWh električne energije.

U 2018. ostvarena je proizvodnja od 993,9 GWh.

Elektroprivreda Crne Gore pokrenula je 2005. godine projekat rekonstrukcije i modernizacije HE „Piva“. U okviru projekta kompletno je rekonstruisana i modernizovana  elektro oprema u visokonaponskom postrojenju, znatan dio elektro opreme uz proizvodne agregate i manji dio hidromehaničke opreme brane i elektrane.

Prioritetno su rekonstruisani ili je u toku rekonstrukcija one elektromašinske opreme, djelova proizvodnih agregata ili postrojenja od kojih zavisi bezbjedan i pouzdan rad elektrane uz povećanje pogonske spremnosti, bez rizika od havarija na opremi i građevinskim objektima. U konačnom produžen je životni vijek elektrane, obezbijeđena visoka pogonska spremnost te povećana instalisana snaga elektrane.

Kao projektanti ili isporučioci opreme na radovima rekonstrukcije i modenizacije učestvovali su: AF „Consult“, Švajcarska; „Energoprojekt“, Srbija; „Voith Hydro“, Austrija i Njemačka; „Siemens“, Austrija i Njemačka; „Prointegris“, Hrvatska; ELNOS, Srbija; „Telem“, Slovenija i LA&CO, Slovenija.

UGOVOR O REKONSTRUKCIJI DRUGOG AGREGATA U HE „PIVA“

Izvršni direktor EPCG A.D. Nikšić, Igor Noveljić i direktor Integracije kompanije Litostroj, Damjan Kolenko, u ime konzorcijuma renomiranih kompanija: Litostroj Power d.o.o, Končar - Generatori i motori d.d. i Elektroremont d.o.o. Subotica – prvorangiranog izvođača radova u postupku javnih nabavki, potpisali su, 31. januara 2019. godine u Plužinama, Ugovor o generalnom remontu drugog agregata u HE “Piva”.

Vrijednost projekta je 1.767.404,00 € bez PDV-a. Rok za završetak posla je osam mjeseci, a u okviru kapitalnog remonta biće zamijenjeni istrošeni i nefunkcionalni djelovi, čime će se znatno poboljšati performanse agregata, produžiti njegov radni vijek i obezbijediti visok stepen pogonske spremnosti i sigurnosti u radu u dužem periodu.