A A A

Etički kodeks

Univerzalna načela etike se mogu primijeniti i u poslovnom svijetu. Poslovna etika predstavlja primjenu opšteprihvaćenih etičkih načela u poslovanju pojedinaca i kompanija.

Isto kao što etika osigurava kvalitetnije funkcionisanje ljudskih zajednica, tako i poslovna etika osigurava kvalitetnije funkcionisanje zaposlenih u organizaciji. Takođe, poslovna etika osigurava dobar imidž kompaniji. U sve složenijim tržišnim uslovima danas se smatra da je uspješna ona kompanija koja ne odvaja profitabilnost od etike, nego ih usklađuje putem etičkih kodeksa i društveno odgovornog poslovanja.

Elektroprivreda Crne Gore, po uzoru na sve uspješne kompanije, posjeduje etički kodeks. Etički kodeks služi kao okvir u kojem bi se trebalo kretati i na taj način formalno olakšava poslovanje.

Etički kodeks naše kompanije možete pogledati OVDJE, a dokument će se otvoriti i ukoliko kliknete na naslovnu stranicu:

Poslovnik o radu Etičkog odbora Elektroprivrede Crne Gore A.D. Nikšić dostupan je na sljedećem LINKU