A A A

Dobrovoljni davaoci krvi EPCG

Društvena odgovornost, humanost i solidarnost, kao važni principi poslovanja Elektroprivrede Crne Gore, potvrdjuju se i kroz aktivnosti Kluba dobrovoljnih davalaca krvi EPCG, koji od 2007. godine funkcioniše u okviru naše kompanije.

Porodicu dobrovoljnih davalaca krvi (DDK) EPCG sa podružnicama u Plužinama i Pljevljima, čini oko 150 aktivnih davalaca i oko 300 pomažućih članova.

Klub je osnovan u martu 2007.godine, a Ministarstvo zdravlja u Vladi Crne Gore proglasilo ga je za najbolji klub dobrovoljnih davalaca krvi u našoj zemlji za 2009. godinu. Prestižnu nagradu, tim povodom, predsjedniku našeg Kluba Mrki Mrkiću uručio je ministar zdravlja dr Miodrag Radunović.

Prvu akciju Klub je organizovao na dan osnivanja, kada je više od 50 članova darivalo dragocjenu tečnost. Od tada akcije se organizuju dva puta godišnje u Nikšiću, kao i u ostalim opštinama u kojima postoje i funkcionišu naše podružnice. U okviru njih prikupe se značajne količine tečnosti koja život znači. Dobrovoljni davaoci EPCG svake godine učestvuju i u velikoj septembarskoj akciji davanja krvi u Nikšiću koja se organizuje povodom Dana oslobodjenja opštine.

Pored redovnih davanja, članovi našeg Kluba učestvovali su i na više akcija dobrovoljnog davalaštva krvi širom Crne Gore, a odazivaju se i po pozivu u hitnim situacijama. Trudimo se takođe da Akcijama dobrovoljnog davanja krvi, obilježimo i jubilarne datume u našoj kompaniji, koja baštini više od vijeka dugu tradiciju uspješnog poslovanja i saradnje sa društvenom zajednicom, na lokalnom i državnom nivou . 

Klub DDK EPCG može se pohvaliti i dobrom saradnjom sa Crvenim krstom Crne Gore i opštinskim organizacijama Crvenog krsta Nikšića, Plužina, Podgorice i Pljevalja kao i sa Odjeljenjima za transfuziju krvi širom Crne Gore. Ponosni smo i na zajedničke akcije i izuzetnu saradnju sa Klubom DDK "Studenti Nikšića".

Pored organizovanja akcija prikupljanja krvi, Klub se stara o zdravstvenom i socijalnom stanju svojih članova, a najistaknutijim dodjeljuje priznanja.

Prvi predsjednik Kluba dobrovoljnih davalaca krvi Elektroprivrede Crne Gore bio je istaknuti humanista, dipl. el. ing. Mrka Mrkić, koji ga je sa grupom humanista iz naše kompanije i osnovao 2007.godine.

Član Kluba dobrovoljnih davalaca krvi EPCG, pored zaposlenih u našoj kompaniji, može postati svaki gradjanin Crne Gore, koji se pridržava važnih principa dobrovoljnosti, besplatnosti i anonimnosti.

Kontaktirajte nas ukoliko želite da postanete član plemenite porodice humanista Elektroprivrede Crne Gore i date svoj doprinos u spašavanju ljudskih života.

 

Naša adresa je: 
 

dobrovoljni.davaoci@epcg.com
 

 

Rad Kluba organizovan je u skladu sa StatutomZakonom o obezbjedjivanju krvi i Zakonom o Crvenom krstu.

Klub se finansira dobrovoljnim prilozima zaposlenih (pomažući članovi), kao i donacijama SOZ-a i Kompanije.

Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem za 2012. možete preuzeti ovdje.

Osnivač i prvi predsjednik kluba dobrovoljnih davalaca krvi EPCG bio je istaknuti humanista dipl. el. ing. Mrka Mrkić. Funkcionisanje Kluba usaglašeno je sa novim Zakonom o NVO, pa je shodno tome Klub ponovo registrovan u MUP-u Crne Gore 2014. godine, Rješenjem broj 05-UPI-006/14-5564.

Obrazac Izjave o dobrovoljnom izdvajanju od plate za Klub DDK EPCG možete preuzeti ovdje. 

Popunjenu Izjavu treba predati obračunskom radniku.

ORGANI KLUBA:

  • Skupština
  • Predsjednik
  • Nadzorni odbor
Mitar Vučković
Predsjednik Kluba

mitar.vuckovic@epcg.com
dobrovoljni.davaoci@epcg.com

Radoslav Mirković
Predsjednik Skupštine Kluba
radoslav.mirkovic@epcg.com

 

Besplatno ljekarsko uvjerenje

Dobrovoljni davaoci krvi EPCG, na osnovu Ugovora sa nikšićkim Domom zdravlja, u toj zdravstvenoj ustanovi imaju pravo i na besplatno ljekarsko uvjerenje za prvo dobrovoljno davanje, kao i za 15 i više doniranja krvi. Besplatno ljekarsko uvjerenje ne izdaje se jedino za potrebe obezbjeđivanja oružnog lista. Potvrda o ostvarivanju prava na besplatno jekarsko uvjerenje izdaje se u Odjeljenju za transfuziji krvi Nikšić