A A A

Sekretar Društva

Sekretara Društva imenuje Odbor direktora uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Sekretar Društva je na profesionalnom radu u Društvu.

Sekretar Društva obavlja korporativne i stručno-administrativne poslove za organe Društva, akcionare i Društvo kao pravno lice.

 

Darko Janičić, dipl. pravnik

Darko Janičić, rođen je 1988. godine u Nikšiću, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je  na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici. Od 2013. do 2021. godine radio je u Službi Skupštine Crne Gore. Od 2021. godine radi u EPCG AD Nikšić. Oženjen je i otac dvoje djece. Živi i radi u Nikšiću.

Tel: +382 40 204 137
e-mail: darko.janicic@epcg.com