A A A

Menadžment

Izvršni direktor EPCG

Igor Noveljić, dipl. ecc.
Tel: +382 40 204 105
Fax: +382 40 214 255
e-mail: office@epcg.com

 

Glavni finansijski direktor

Branislav Pejović, dipl. ecc.

Tel: +382 40 204 160
Fax: +382 40 214 255
e-mail: branislav.pejovic@epcg.com

Funkcionalna cjelina Proizvodnja

Luka Jovanović, dipl. maš. ing, izvršni rukovodilac
Tel: +382 40 204 162
Fax: +382 40 212 869
e-mail: luka.jovanovic@epcg.com

 

Funkcionalna cjelina Snabdijevanje

Nikola Bezmarević, dipl ecc, izvršni rukovodilac
Tel: +382 40 204 121
Fax: +382 40 212 169
e-mail: nikola.bezmarevic@epcg.com

 

Direkcija za upravljanje energijom

Darko Krivokapić, dipl. el. ing, izvršni rukovodilac
Tel: +382 40 204 239
Fax: 
e-mail: darko.krivokapic@epcg.com

 

Direkcija za ljudske resurse

Predrag Krivokapić, dipl. pravnik, izvršni rukovodilac

Tel: +382 40 204 277
Fax: +382 40 214 242
e-mail: predrag.krivokapic@epcg.com

 

Direkcija za pravne poslove

Željko Ćorić, dipl. pravnik, izvršni rukovodilac
Tel: +382 40 204 173
Fax: +382 40 214 251

e-mail: zeljko.coric@epcg.com

 

Direkcija za IMS i opšte poslove

Mr Olga Radović, dipl. ecc., izvršni rukovodilac
Tel: +382 40 204 117
e-mail: olga.radovic@epcg.com

 

Direkcija za računovodstvo i poreze

Vojka Ćalasan, dipl. ecc, izvršni rukovodilac
Tel: +382 40 204 150
e-mail: vojka.calasan@epcg.com

 

Direkcija za finansije i platni promet

Venka Janjušević, dipl. ecc, izvršni rukovodilac
Tel: +382 40 204 166
e-mail: venka.janjusevic@epcg.com

 

Direkcija za plan, kontrolu i izvještavanje

Marija Janjušević, mr ecc, izvršni rukovodilac
Tel: +382 40 204 155
e-mail: marija.janjusevic@epcg.com

 

Direkcija za nabavku i logistiku

Radovan Radojević, dipl. maš. ing., izvršni rukovodilac
Tel: +382 40 204 267
Fax: 
e-mail: radovan.radojevic@epcg.com

 

Direkcija za informaciono-komunikacione tehnologije

Mihailo Gluščević, dipl. el. ing, izvršni rukovodilac
Tel: +382 40 204 128
e-mail: mihailo.gluscevic@epcg.com

 

Direkcija za razvoj i inženjering

Ivan Mrvaljević, dipl. el. ing, izvršni rukovodilac
Tel: +382 40 204 162
Fax: +382 40 212 869
e-mail: ivan.mrvaljevic@epcg.com

 

HE "Piva"

Dragomir Blagojević, dipl. maš. ing, direktor
Tel: +382 40 271 252
e-mail: dragomir.blagojevic@epcg.com

 

HE "Perućica"

Dragan Čizmović, dipl. el. ing, direktor
tel: +382 40 204 118
fax: +382 40 214 873
e-mail: dragan.cizmovic@epcg.com

 

TE "Pljevlja"

Luka Jovanović, dipl. maš. ing, v. d. direktora
Tel: +382 52 330 101
Fax: +382 52 330 131
e-mail: luka.jovanovic@epcg.com

 

Asistent izvršnog direktora

Gordana Božović, dipl. pravnik 
Tel: +382 40 204 270
Fax: +382 40 214 255
e-mail: gordana.bozovic@epcg.com