A A A

Menadžment

Izvršni direktor EPCG

Nikola Rovčanin, dipl. pravnik

Tel: +382 40 204 105
Fax: +382 40 214 255
e-mail: office@epcg.com

 

Glavni finansijski direktor

Miro Vračar, dipl. ecc.

Tel: +382 40 204 160
Fax: +382 40 214 255
e-mail: miro.vracar@epcg.com

 

Funkcionalna cjelina Proizvodnja

Bojan Đordan, dipl. el. ing, izvršni rukovodilac
Tel: +382 40 204 162
Fax: +382 40 212 869
e-mail: bojan.djordan@epcg.com

 

Funkcionalna cjelina Snabdijevanje

Jovan Kasalica, dipl. el. ing, izvršni rukovodilac
Tel: +382 40 204 121
Fax: +382 40 212 169
e-mail:jovan.kasalica@epcg.com

 

Direkcija za upravljanje energijom

Darko Krivokapić, dipl. el. ing, izvršni rukovodilac
Tel: +382 40 204 239
Fax: 
e-mail: darko.krivokapic@epcg.com

 

Direkcija za ljudske resurse

Predrag Krivokapić, dipl. pravnik, izvršni rukovodilac

Tel: +382 40 204 277
Fax: +382 40 214 242
e-mail: predrag.krivokapic@epcg.com

 

Direkcija za pravne poslove

Mićun Milatović, dipl. pravnik, izvršni rukovodilac
Tel: +382 40 204 173
Fax: +382 40 214 251

e-mail: micun.milatovic@epcg.com

 

Direkcija za IMS i opšte poslove

Dragan Goranović, dipl. ecc., izvršni rukovodilac
Tel: +382 40 204 117
e-mail: dragan.goranovic@epcg.com

 

Direkcija za računovodstvo i poreze

Vojka Ćalasan, dipl. ecc, izvršni rukovodilac
Tel: +382 40 204 150
e-mail: vojka.calasan@epcg.com

 

Direkcija za finansije i platni promet

Vladimir Đondović, dipl. ecc, izvršni rukovodilac
Tel: +382 40 204 166
e-mail: vladimir.djondovic@epcg.com

 

Direkcija za plan, kontrolu i izvještavanje

Marija Janjušević, mr ecc, izvršni rukovodilac
Tel: +382 40 204 155
e-mail: marija.janjusevic@epcg.com

 

Direkcija za nabavku i logistiku

Radovan Radojević, dipl. maš. ing., izvršni rukovodilac
Tel: +382 40 204 267
Fax: 
e-mail: radovan.radojevic@epcg.com

 

Direkcija za informaciono-komunikacione tehnologije

Branko Poleksić, dipl. el. ing, izvršni rukovodilac
Tel: +382 40 204 128
e-mail: branko.poleksic@epcg.com

 

Direkcija za razvoj i inženjering

Ivan Mrvaljević, dipl. el. ing, izvršni rukovodilac
Tel: +382 40 204 162
Fax: +382 40 212 869
e-mail: ivan.mrvaljevic@epcg.com

 

HE "Piva" - podružnica

Svetlana Ognejnović, dipl. el. ing, rukovodilac podružnice
Tel: +382 40 271 252
e-mail: svetlana.ognjenovic@epcg.com

 

HE "Perućica" - podružnica

mr Radovan Đukanović, dipl. el. ing, rukovodilac podružnice
tel: +382 40 204 412
fax: +382 40 214 843
e-mail: radovan.j.djukanovic@epcg.com

 

TE "Pljevlja" - podružnica

Mirko Mazalica, dipl. maš. ing, v.d. rukovodioca podružnice
Tel: +382 52 330 101
Fax: +382 52 330 131
e-mail: mirko.mazalica@epcg.com