A A A

Menadžment

Izvršni direktor EPCG

Ivan Bulatović, dipl. elektroinženjer

Tel: +382 40 204 105
Fax: +382 40 214 255
e-mail: office@epcg.com

 

Izvršni rukovodilac Direkcije za finansije, računovodstvo i nabavke

Marina Šljivančanin, dipl. ecc.

Tel: +382 40 204 160
Fax: +382 40 214 255
e-mail: marina.sljivancanin@epcg.com

 

Funkcionalna cjelina Proizvodnja

Bojan Đordan, dipl. el. ing, izvršni rukovodilac
Tel: +382 40 204 162
Fax: +382 40 212 869
e-mail: bojan.djordan@epcg.com

 

Funkcionalna cjelina Snabdijevanje

Jovan Kasalica, dipl. el. ing, izvršni rukovodilac
Tel: +382 40 204 121
Fax: +382 40 212 169
e-mail:jovan.kasalica@epcg.com

 

Glavni operativni direktor

Zoran Šljukić, izvršni rukovodilac
Tel: +382 52 330 721
e-mail:zoran.sljukic@epcg.com

 

Direkcija za upravljanje energijom

Darko Krivokapić, dipl. el. ing, izvršni rukovodilac
Tel: +382 40 204 239
Fax: 
e-mail: darko.krivokapic@epcg.com

 

Direkcija za ljudske resurse

Predrag Krivokapić, dipl. pravnik, izvršni rukovodilac

Tel: +382 40 204 277
Fax: +382 40 214 242
e-mail: predrag.krivokapic@epcg.com

 

Direkcija za pravne poslove

Mićun Milatović, dipl. pravnik, izvršni rukovodilac
Tel: +382 40 204 173
Fax: +382 40 214 251

e-mail: micun.milatovic@epcg.com

 

Direkcija za IMS i opšte poslove

Željko Čvorović, dipl. inž, izvršni rukovodilac
Tel: +382 40 204 117
e-mail: zeljko.cvorovic@epcg.com

 

Direkcija za razvoj i investicije

Ivan Mrvaljević, dipl. el. ing, izvršni rukovodilac
Tel: +382 40 204 162
Fax: +382 40 212 869
e-mail: ivan.mrvaljevic@epcg.com

 

 

HE "Piva" - podružnica

Nikola Daković, dipl. el. ing, rukovodilac podružnice
Tel: +382 40 271 252
e-mail: nikola.dakovic@epcg.com

 

HE "Perućica" - podružnica

mr Radovan Đukanović, dipl. el. ing, rukovodilac podružnice
tel: +382 40 204 412
fax: +382 40 214 843
e-mail: radovan.j.djukanovic@epcg.com

 

TE "Pljevlja" - podružnica

Mirko Mazalica, dipl. maš. ing, rukovodilac podružnice
Tel: +382 52 330 101
Fax: +382 52 330 131
e-mail: mirko.mazalica@epcg.com