A A A

Proizvodnja i elektroenergetski bilans

Ostvarena proizvodnja u 2018. godini bila je 3484,2 GWh.

PROIZVODNJA U 2018. godini

  2017. (GWh) 2018. (GWh) 2017./2018. (%)
Hidroelektrane 976,2 2040,4 +109
Termoelektrana 1265 1443,8 +14
UKUPNO 2241,2 3484,2 +55,5

- Hidroelektrana „Perućica” je proizvela 1042,2 GWh

- Hidroelektrana „Piva” proizvela je 993,9 GWh;

- Termoelektrana „Pljevlja” proizvela je 1443,8 GWh;

- Male HE proizvele su 4,3 GWh energije.

 

 

PROIZVODNJA U 2018. godini

Procenat učešća elektrana u ukupnoj proizvodnji

Ovdje možete pogledati proizvodnju sa karakteristikama potrošnje za prethodne godine (2017201620152014, 2013, 2012, 2011, 2010 i 2009, 2008, 2007, 2006)

 

Elektroenergetski bilans Crne Gore

Elektroenergetski bilans Crne Gore za 2019. godinu možete vidjeti ovdje.

Elektroenergetski bilans Crne Gore za 2018. godinu možete vidjeti ovdje.

Elektroenergetski bilans Crne Gore za 2017. godinu možete vidjeti ovdje.

Elektroenergetski bilans Crne Gore za 2016. godinu možete vidjeti ovdje.

Elektroenergetski bilans Crne Gore za 2015. godinu možete vidjeti ovdje.

Elektroenergetski bilans Crne Gore za 2014. godinu možete vidjeti ovdje.

Elektroenergetski bilans Crne Gore za 2013. godinu možete vidjeti ovdje.

Elektroenergetski bilans Crne Gore za 2012. godinu možete vidjeti ovdje.

Elektroenergetski bilans Crne Gore za 2011. godinu možete vidjeti ovdje.