A A A

Proizvodnja i elektroenergetski bilans

Ostvarena proizvodnja u 2017. godini bila je 2241,2 GWh.

PROIZVODNJA U 2017. godini

  2016. (GWh) 2017. (GWh) 2016./2017. (%)
Hidroelektrane 1807,24 976,2 -46
Termoelektrana 1216,15 1265 +4,02
UKUPNO 3023,39 2241,2 -25,9

- Hidroelektrana „Perućica” je proizvela 561 GWh

- Hidroelektrana „Piva” proizvela je 360 GWh;

- Termoelektrana „Pljevlja” proizvela je 1265 GWh;

- Male HE proizvele su 54,2 GWh energije.

 

 

PROIZVODNJA U 2017. godini

Procenat učešća elektrana u ukupnoj proizvodnji

Ovdje možete pogledati proizvodnju sa karakteristikama potrošnje za prethodne godine (201620152014, 2013, 2012, 2011, 2010 i 2009, 2008, 2007, 2006)

 

Elektroenergetski bilans Crne Gore

Elektroenergetski bilans Crne Gore za 2018. godinu možete vidjeti ovdje.

Elektroenergetski bilans Crne Gore za 2017. godinu možete vidjeti ovdje.

Elektroenergetski bilans Crne Gore za 2016. godinu možete vidjeti ovdje.

Elektroenergetski bilans Crne Gore za 2015. godinu možete vidjeti ovdje.

Elektroenergetski bilans Crne Gore za 2014. godinu možete vidjeti ovdje.

Elektroenergetski bilans Crne Gore za 2013. godinu možete vidjeti ovdje.

Elektroenergetski bilans Crne Gore za 2012. godinu možete vidjeti ovdje.

Elektroenergetski bilans Crne Gore za 2011. godinu možete vidjeti ovdje.