A A A

Proizvodnja i elektroenergetski bilans

Ostvarena proizvodnja u 2021. godini bila je 3161,65 GWh.

 

 

PROIZVODNJA U 2021. godini

  2020. (GWh) 2021. (GWh) 2020/2021. (%)
Hidroelektrane 1.329,4 1.827,49 +72,74
Termoelektrana 1.487,46 1.332,61 -10,41
UKUPNO 2.658,8 3.160,1 +62,33

- Hidroelektrana „Perućica” je proizvela 989,01 GWh

- Hidroelektrana „Piva” proizvela je 838,48 GWh;

- Termoelektrana „Pljevlja” proizvela je 1.332,61 GWh;

- Male HE proizvele su 1,54 GWh energije.

 

 

PROIZVODNJA U 2021. godini

Procenat učešća elektrana u ukupnoj proizvodnji

Ovdje možete pogledati proizvodnju sa karakteristikama potrošnje za prethodne godine (2017201620152014, 2013, 2012, 2011, 2010 i 2009, 2008, 2007, 2006)

 

Elektroenergetski bilans Crne Gore

Elektroenergetski bilans Crne Gore za 2021. godinu možete vidjeti ovdje.

Elektroenergetski bilans Crne Gore za 2020. godinu možete vidjeti ovdje.

Elektroenergetski bilans Crne Gore za 2019. godinu možete vidjeti ovdje.

Elektroenergetski bilans Crne Gore za 2018. godinu možete vidjeti ovdje.

Elektroenergetski bilans Crne Gore za 2017. godinu možete vidjeti ovdje.

Elektroenergetski bilans Crne Gore za 2016. godinu možete vidjeti ovdje.

Elektroenergetski bilans Crne Gore za 2015. godinu možete vidjeti ovdje.

Elektroenergetski bilans Crne Gore za 2014. godinu možete vidjeti ovdje.

Elektroenergetski bilans Crne Gore za 2013. godinu možete vidjeti ovdje.

Elektroenergetski bilans Crne Gore za 2012. godinu možete vidjeti ovdje.

Elektroenergetski bilans Crne Gore za 2011. godinu možete vidjeti ovdje.