A A A

EPCG i društvo

EPCG posebnu pažnju poklanja i društveno odgovornom poslovanju. Za aktivnosti iz te oblasti, naša kompanija, do sada, dobila je dvije prestižne nagrade.

Predmet našeg posebnog interesovanja jesu aktivnosti na unapredenju i razvoju sistema socijalne i zdravstvene zaštite i obrazovnog sistema za djecu, osobe sa invaliditetom i marginalizovane grupe. Takode, kroz realizaciju sponzorske strategije sprovodimo aktivnosti na unapredenju i razvoju kulture i sporta.

Za svoje aktivnosti iz oblasti društveno odgovornog poslovanja, Elektroprivreda Crne Gore je dobila dvije prestižne nagrade. U decembru 2010. godine, dobili smo specijalno priznanje u okviru nagrade za filantropiju „Iskra“, ciji je cilj da se prepoznaju i javno istaknu privredna društva i pojedinci koji svojom materijalnom i finansijskom podrškom daju primjer drugima i postavljaju standarde kojima valja težiti kada je u pitanju ulaganje u opšte dobro. U martu 2011. godine, Privredna komora Crne Gore odlucila je da nagradu za društvenu odgovornost dodijeli Elektroprivredi Crne Gore, uz obrazloženje da je tokom vijeka svog trajanja, pored osnovne djelatnosti, bila posvećena i davanju doprinosa razvoju crnogorskog društva.