Nikola Rovčanin

Izvršni direktor

Izvršni direktor

Nikola Bezmarević

Izvršni rukovodilac

FC Snabdijevanje

Luka Jovanović

Izvršni rukovodilac

FC Proizvodnja

Svetlana Ognjenović

v.d. direktor

HE "Piva"

Dragomir Blagojević

Direktor

HE "Perućica"

Dobrilo Gačević

Direktor

TE "Pljevlja"

Branislav Pejović

Glavni finansijski direktor

Glavna finansijska direkcija

Vojka Ćalasan

Izvršni rukovodilac

Direkcija za računovodstvo i poreze

Venka Janjušević

Izvršni rukovodilac

Direkcija za finansije i platni promet

Marija Janjušević

Izvršni rukovodilac

Direkcija za plan, kontrolu i izvještavanje

Radovan Radojević

Izvršni rukovodilac

Direkcija za nabavku i logistiku

Mihailo Gluščević

Izvršni rukovodilac

Direkcija za ICT

Darko Krivokapić

Izvršni rukovodilac

Direkcija za upravljanje energijom

Predrag Krivokapić

Izvršni rukovodilac

Direkcija za ljudske resurse

Olga Radović

Izvršni rukovodilac

Direkcija za IMS i opšte poslove

Željko Ćorić

Izvršni rukovodilac

Direkcija za pravne poslove

Ivan Mrvaljević

Izvršni rukovodilac

Direkcija za razvoj i inženjering