Nikola Rovčanin

Izvršni direktor

Izvršni direktor

Jovan Kasalica

Izvršni rukovodilac

FC Snabdijevanje

Bojan Đordan

Izvršni rukovodilac

FC Proizvodnja

Svetlana Ognjenović

Direktor podružnice

HE "Piva"

Radovan Đukanović

Direktor podružnice

HE "Perućica"

Mirko Mazalica

v.d. direktora podružnice

TE "Pljevlja"

Miro Vračar

Glavni finansijski direktor

Glavna finansijska direkcija

Vojka Ćalasan

Izvršni rukovodilac

Direkcija za računovodstvo i poreze

Vladimir Đondović

Izvršni rukovodilac

Direkcija za finansije i platni promet

Marija Janjušević

Izvršni rukovodilac

Direkcija za plan, kontrolu i izvještavanje

Radovan Radojević

Izvršni rukovodilac

Direkcija za nabavku i logistiku

Branko Poleksić

Izvršni rukovodilac

Direkcija za ICT

Darko Krivokapić

Izvršni rukovodilac

Direkcija za upravljanje energijom

Predrag Krivokapić

Izvršni rukovodilac

Direkcija za ljudske resurse

Dragan Goranović

Izvršni rukovodilac

Direkcija za IMS i opšte poslove

Mićun Milatović

Izvršni rukovodilac

Direkcija za pravne poslove

Ivan Mrvaljević

Izvršni rukovodilac

Direkcija za razvoj i inženjering