Ivan Bulatović

Izvršni direktor

Izvršni direktor

Jovan Kasalica

Izvršni rukovodilac

FC Snabdijevanje

Marina Šljivančanin

Glavni finansijski direktor

Glavna finansijska direkcija

Ime prezime

Glavni operativni direktor

Glavni operativni direktor

Bojan Đordan

Izvršni rukovodilac

FC Proizvodnja

Nikola Daković

Rukovodilac podružnice

HE "Piva"

Radovan Đukanović

Rukovodilac podružnice

HE "Perućica"

Mirko Mazalica

Rukovodilac podružnice

TE "Pljevlja"

Ivan Mrvaljević

Izvršni rukovodilac

Direkcija za razvoj i investicije

Darko Krivokapić

Izvršni rukovodilac

Direkcija za upravljanje energijom

Ime prezime

Izvršni rukovodilac

Direkcija za obnovljive izvore energije

Mićun Milatović

Izvršni rukovodilac

Direkcija za pravne poslove

Predrag Krivokapić

Izvršni rukovodilac

Direkcija za ljudske resurse

Željko Čvorović

Izvršni rukovodilac

Direkcija za IMS i opšte poslove