HE "Perućica"

Hidroelektrana  „Perućica“ organizovana je u:

-Sektor za operativnu kontrolu i planiranje,

-Sektor za eksploataciju i

-Sektor za održavanje i radove.

Sektor za eksploataciju organizovan je u:

-Služba za upravljanje elektranom i

-Služba za male hidroelektrane.

Sektor za održavanje i radove organizovan je u:

-Služba za elektro radove,

-Služba za mašinske radove,

-Služba za građevinske i geološke radove i

-Služba za monitoring sistema upravljanja.

Rukovodilac podružnice
Radovan Đukanović
dipl. maš .ing.
tel: +382 40 205 412, +382 40 214 243