Direkcija za pravne poslove

Operativna cjelina Direkcija za pravne poslove obavlja sledeće poslove u skladu sa zakonom i opštim aktima Društva:

-pravne radnje u funkciji utuženja fizičkih i pravnih lica;

-zastupanje pred sudovima i drugim organiima;

-poslovi na pripremi i ulaganju pravnih ljekova;

-praćenje izvršenja sudskih odluka;

-podrška u vodjenju postupaka u okviru upravnih ovlašćenja Društva;

-vodjenje evidencija o sudskim i drugim predmetima;

-privredno pravni poslovi;

-imovinsko pravni poslovi;

-podnošenje statističkih i drugih izvještaja nadležnim organima Društva o pokrenutim, završenim i izvršenim predmetima;

-obezbjedjenje pravne podrške drugim organizacionim djelovima u izvršavanju poslova vezanih za rad i poslovanje;

-pružanje pravne podrške Društvu prilikom vanrednih operacija;

-pružanje podrške u izradi normativnih i opštih akata i njihovo usaglašavanje za zakonskim i drugim propisima;

-priprema i pravna obrada ugovora;

-davanje stručnih mišljenja o primjeni zakona, drugih propisa i opštih akata Društva;

-praćenje zakona i drugih propisa od uticaja za donošenje ili primjenu opštih akata Društva;

-sastavljanje i podnošenje izvještaja o troškovima sudskih i administrativnih taksi.

Direkcija za pravne poslove  organizovana je u:

-Sektor za pravnu podršku menadžmentu i imovinsko pravne poslove  i

-Sektor pravnu praksu i podršku funkcionalnim cjelinama .

Sektor za pravnu podršku menadžmentu i imovinsko pravne poslove  organizovan je u:

-Služba za podršku menadžmentu  i operativnim cjelinama i

-Služba za imovinsko pravne poslove.

Sektor pravnu praksu i podršku funkcionalnim cjelinama organizovan je u:

-Služba za pravnu praksu i podršku FC Snabdijevanje i

-Služba za pravnu praksu i podršku FC Proizvodnja.

Izvršni rukovodilac
Mićun Milatović
dipl. pravnik
tel: +382 40 204 173
fax: +382 40 214 251