Funkcionalna cjelina Snabdijevanje

U Funkcionalnoj cjelini Snabdijevanje organizuju se, koordiniraju i obavljaju  poslovi snabdijevanja električnom energijom kao licencirane djelatnosti, u skladu sa Zakonom o energetici i Licencom za  snabdijevanje električnom energijom,  a posebno:

 • kupovina ili na drugi način nabavka energije potrebne za snabdijevanje tarifnih, kvalifikovanih i direktnih kupaca;

 • davanje naloga za isključenje kupaca zbog neplaćanja za utrošenu električnu energiju;

 • istraživanje i praćenje tržišta;

 • izrada sumarnih mjesečnih i godišnjih planova potrošnje po energiji i snazi na osnovu količina ugovorenih sa kupcima;

 • izrada bilansa potrošnje električne energije  tarifnih, kvalifikovanih i direktnih kupaca;

 • kontinuirano praćenje realizacije bilansa potrošnje, sklapanje ugovora sa FC Proizvodnja,CGES AD, CEDIS i Operatorom tržišta;

 • analiza tarifnog sistema sa energetskog i ekonomskog aspekta;

 • predlaganje promjena u tarifnom sistemu;

 • izrada planova prodaje električne energije;

 • poslovi marketinga u funkciji poboljašanja prodaje i naplate;

 • izrada, potpisivanje i praćenje ugovora o snabdijevanju tarifnih, kvalifikovanih i direktnih  kupaca;

 • fakturisanje električne energije za tarifne, kvalifikovane i direktne  kupce;

 • izrada planova naplate;

 • naplata potraživanja;

 • praćenje i ocjena boniteta kupaca;

 • upravljanje spornim potraživanjima;

 • obrada po reklamacijama i prigovorima kupaca;

 • obavještavanje kupaca o nastalim promjenama tarifnog sistema, kvaliteta i vrste usluga;

 • obavljanje i drugih poslova definisanih Licencom za snabdijevanje električnom energijom i Zakonom o energetici.

Funkcionalna cjelina Snabdijevanje organizovana je u:

 • Sektor za kontrolu procesa rada;

 • Sektor za operativne poslove;

 • Sektor za  prodaju električne energije;

 • Sektor za upravljanje spornim potraživanjima;

 • Centar za kontakt sa kupcima;

 • Regionalni centar Podgorica;

 • Regionalni centar Nikšić;

 • Regionalni centar Bijelo Polje i

 • Regionalni centar Bar.

  

Sektor za operativne poslove organizovan je u:

 • Služba za upravljanje potraživanjima i

 • Služba za obračun i izvještavanje

 

Sektor za prodaju električne energije organizovan je u:  

 • Služba za energetske analize i izvještavanje i

 • Služba za ugovorne odnose sa kupcima i marketing

 

 Centar za kontakt sa kupcima organizovan je u:

 • Call centar i

 • Kontakt centar

Izvršni rukovodilac
Nikola Bezmarević
dipl.ecc.
tel: +382 40 204 121
fax: +382 40 212 169