A A A
Objavljeno: 
Uto, Jun 11, 2013 - 12:00

Podijelimo teret

OTPLATA DUGA U FIKSNIM RATAMA, BEZ UČEŠĆA, BEZ KAMATE, BEZ ISKLJUČENJA

EPCG je pokrenula novu akciju pod nazivom 'PODIJELIMO TERET'  u kojoj nudi jedinstvenu priliku svim kupcima iz kategorije domaćinstva koji imaju zaostali dug po osnovu utrošene eletrične energija da isti, bez obzira na iznos,  izmire u fiksnim mjesečnim ratama, bez učešća, bez obračuna zatezne kamate od trenutka potpisivanja protkola, uz izuzeće od isključenja sa mreže.

Ukoliko kupci iz kategorije domaćinstva, koji su na dan 31.05.2013. imali dug za utrošenu električnu energiju (bez obzira na iznos), budu redovno u naredna 3 mjeseca plaćali samo tekuće, mjesečne fakture za utrošenu električnu energiju – ne uključujući prethodni dug (majski račun do 30. juna, junski račun do 31. jula i julski račun do 31. avgusta), izbjeći će isključenje sa mreže. Ako nakon 3 mjeseca ispune uslov redovnosti plaćanja tekućih faktura, steći će mogućnost da u septembru potpišu protokol o izmirenju svog dugovanja u jednakim mjesečnim ratama u fiksnom iznosu od 20 eura, bez učešća i bez daljeg obračuna zatezne kamate na dug.

Za iznos duga do 500 eura, broj mjesečnih rata utvrdiće se tako što će se iznos duga podijeliti sa 20 eura (npr. dug od 320 eura kupac će otplaćivati u 16 istih, fiksnih mjesečnih rata od 20 eura). Kupcima sa dugom većim od 500 eura, biće ponuđeno potpisivanje protokola na 25 mjesečnih rata od 20 eura, a nakon isteka istog biće im data mogućnost da potpišu novi protokol za preostali dug. U Crnoj Gori trenutno ima 161.000 domaćinstava koji duguju ispod 500 eura u ukupnom iznosu od 25 miliona eura, što znači da je prosječan dug tih domaćinstava oko 150 eura.

Kupci koji već imaju potpisane protokole, iste mogu reprogramirati od septembra po novom modelu, uz uslov da redovno izmiruju svoje obaveze po postojećem protokolu.

Potrošači koji su trenutno isključeni sa mreže, biće uključeni ukoliko se pridruže akciji na način što će u toku juna mjeseca platiti samo poslednju fakturu prije isključenja i priključnu taksu, a potom redovno izmirivati samo tekuće račune za maj, jun i jul.

Podsjećamo, da nakon izmirenja cjelokupnog duga, kupci ostvaruju pravo na mnogobrojne povoljnosti koje imaju redovne platiše. Oko 120 hiljada potrošača EPCG redovno izmiruje fakture, od toga su njih 104.000 članovi Zlatnog tima.