A A A
Objavljeno: 
Sunday, Decembar 9, 2018 - 12:13

POČINJE REKONSTRUKCIJA MALIH HIDROELEKTRANA EPCG

Elektoprivreda Crne Gore počinje projekat rekonstrukcije i modernizacije pet malih hidroelektrana koje su izgradjene sredinom prošlog vijeka.

EPCG je potpisala ugovor po kojem će se izraditi projektna dokumentaciju za potrebe rekonstrukcije pet malih elektrana (mHE) u sastavu HE “Perućica”: “Rijeka Crnojevića“, „Podgor“, “Lijeva Rijeka”, „Šavnik“ i „Rijeka Mušovića“.

Rok za  izradu Idejnog projekta je osam mjeseci od dana potpisivanja Ugovora, a nakon revizije tog dokumenta, tokom trećeg kvartala 2019.godine, biće raspisan tender za izbor najpovoljnijeg proizvođača, isporučioca i montera opreme, kao i Glavnog projektanta za svih pet objekata. Rekonstrukcija i modernizacija malih elektrana, koje posluju u sastavu EPCG, kao dio proizvodnih kapaciteta “Perućice”, trebalo bi da počne tokom naredne godine. Procijenjena vrijednost Projekta je 3.260.000 eura.

Realizacijom ovog projekta elektrane će biti podignute na viši tehničko-tehnološki nivo automatizacije i daljinskog upravljanja, biće produžen radni vijek, povećana efikasnost i smanjeni troškovi proizvodnje uz znatno veće iskorišćenje vodnog potencijala.

Instalisana snaga svih pet mHE iznosi 2,5 MW, a njihova projektovana godišnja proizvodnja oko 5,5 miliona kWh dok njihova proizvodnja ne spada u cjenovnu politiku tzv. fid-in tarifa tj. podsticajnih cijena za OIE iz malih hidroelektrana.