A A A
Objavljeno: 
Uto, Decembar 12, 2017 - 14:17

U NOVEMBRU POTROŠNJA VEĆA 17,6 ODSTO

Domaćinstva su u novembru potrošila 104.251.690 kWh (kilovatsati) električne energije, što je 17,6 odsto više u odnosu na oktobarsku potrošnju, odnosno 1,2 odsto manje u odnosu na potrošnju ostvarenu tokom novembra 2016. godine.

Prosječan novembarski račun za električnu energiju za domaćinstva na nivou Crne Gore (ukoliko se izuzmu neočitana mjerna mjesta u objektima koji nijesu stalno nastanjeni) iznosi 34 eura. Domaćinstva na Žabljaku bilježe najnižu prosječnu potrošnju od 17,92 eura, dok je najveća potrošnja prethodnog mjeseca očitana u Podgorici gdje su domaćinstva u prosjeku potrošila električne energije u vrijednosti od 42,05 eura. Račun vrijedan preko 150 eura dobiće svega 1,06 odsto potrošača, dok je potrošnja od 100 do 150 eura očitana kod 2,56 odsto kupaca.

Novembarske račune umanjene za iznos popusta za redovne platiše dobiće čak 52,6 odsto domaćinstava u Crnoj Gori, odnosno 179.253 kupaca.

U toku je peti ciklus akcije PODIJELIMO TERET. Akciji se mogu priključiti sva domaćinstva koja imaju dugovanja po osnovu utrošene električne energije. Uslov je da su plaćena tri posljednja računa, a učešćem u ovoj akciji domaćinstva dug izmiruju u fiksnim mjesečnim ratama od 20 eura, bez učešća i uz obustavu daljeg obračuna zatezne kamate, dok je ugovor na snazi. Akcija traje do kraja decembra.

Takođe, sva domaćinstva koja 31. januara 2018.godine ne budu imala dug za utrošenu električnu energiju, postaće novi članovi Zlatnog tima. Ispunjavanjem ovog uslova, svi članovi Zlatnog tima automatski će se naći u bazi za učešće u nagradnoj igri koju organizuje EPCG.

Više informacija potrošači mogu dobiti besplatnim pozivom na broj 19100, na šalterima, web portalu www.epcg.com ili Facebook stranici.