A A A
Objavljeno: 
Thursday, Februar 15, 2024 - 13:31

U BAZI ZA IZVLAČENJE DOBITNIKA REKORDAN BROJ POTROŠAČA

Elektroprivreda Crne Gore organizovala je javno izvlačenje dobitnika nagradne igre  ''Nagradu osvoji jer nula se broji'' koja je trajala od  1. do 31. januara 2024. godine. U bogatom nagradnom fondu bile su 223 nagrade.

U bazi za izvlačenje 100 nagrada u vidu umanjenja od 50 eura na računima za utrošenu električnu energiju našlo se čak 242.153 potrošača iz kategorije DOMAĆINSTVA, koji 31. januara nisu imali dugovanja na računu za utrošenu električnu energiju.

U bazi za izvlačenje 100 nagrada u vidu umanjenja od 100 eura na  računima za utrošenu električnu energiju našlo se 57.282    potrošača iz kategorije DOMAĆINSTVA koji su na dan 31.1.2024.godine imali stanje duga 0 eura, a koji su ujedno i korisnici servisa elektronski račun.

U bazi za izvlačenje 10 telefona Samsung A34, 10 telefona Samsung A54 i 3 telefona Samsung S23+ našlo se 242.153  potrošača koji 31. januara nisu imali dugovanja na računu za utrošenu električnu energiju. Broj potrošača u bazi iz koje su se izvlačile nagrade, 242.153, predstavlja rekordan broj redovnih potrošača u ukupnoj bazi potrošača iz kategorije DOMAĆINSTVA, čak 60 odsto.

Sistem izvlačenja dobitnika organizovan je metodom slučajnog izbora pretplatnog broja korisnika elektronskim putem, a izvlačenje je nadgledala komisija u sastavu: Vladimir Djapić, predsjednik, iz fukcionalne cjeline Snabdijevanje, Milica Abramović, član, iz Sekotra za  korporativnu komunikaciju i Eleonora Albijanić, član, iz Sekotra za  korporativnu komunikaciju.

Spisak dobitnika biće objavljen u svim štampanim medijima i na web portalu www.epcg.com. Za sve informacije na raspolaganju je call centar 19100.

RBR

Pretplatni broj

GRAD

NAGRADA

1

19245372

Podgorica

vaučer za el. energiju (50eura)

2

19345172

Podgorica

vaučer za el. energiju (50eura)

3

19202267

Podgorica

vaučer za el. energiju (50eura)

4

193061574

Podgorica

vaučer za el. energiju (50eura)

5

19297675

Podgorica

vaučer za el. energiju (50eura)

6

21226769

Herceg Novi

vaučer za el. energiju (50eura)

7

11101788

Berane

vaučer za el. energiju (50eura)

8

19706000

Podgorica

vaučer za el. energiju (50eura)

9

7192988

Bar

vaučer za el. energiju (50eura)

10

101379755

Žabljak

vaučer za el. energiju (50eura)

11

19265617

Podgorica

vaučer za el. energiju (50eura)

12

18188182

Tivat

vaučer za el. energiju (50eura)

13

112472899

Berane

vaučer za el. energiju (50eura)

14

7175048

Bar

vaučer za el. energiju (50eura)

15

16162876

Pljevlja

vaučer za el. energiju (50eura)

16

9151211

Budva

vaučer za el. energiju (50eura)

17

19742589

Podgorica

vaučer za el. energiju (50eura)

18

13190683

Kotor

vaučer za el. energiju (50eura)

19

192308126

Podgorica

vaučer za el. energiju (50eura)

20

9315729

Budva

vaučer za el. energiju (50eura)

21

21132195

Herceg Novi

vaučer za el. energiju (50eura)

22

19936170

Podgorica

vaučer za el. energiju (50eura)

23

7382574

Bar

vaučer za el. energiju (50eura)

24

131576267

Kotor

vaučer za el. energiju (50eura)

25

8223360

Bijelo Polje

vaučer za el. energiju (50eura)

26

72844605

Bar

vaučer za el. energiju (50eura)

27

19587001

Podgorica

vaučer za el. energiju (50eura)

28

15454982

Nikšić

vaučer za el. energiju (50eura)

29

16210633

Pljevlja

vaučer za el. energiju (50eura)

30

17122467

Rožaje

vaučer za el. energiju (50eura)

31

19616931

Podgorica

vaučer za el. energiju (50eura)

32

21304220

Herceg Novi

vaučer za el. energiju (50eura)

33

131692739

Kotor

vaučer za el. energiju (50eura)

34

19912786

Podgorica

vaučer za el. energiju (50eura)

35

19283304

Podgorica

vaučer za el. energiju (50eura)

36

19452912

Podgorica

vaučer za el. energiju (50eura)

37

16274089

Pljevlja

vaučer za el. energiju (50eura)

38

20238759

Ulcinj

vaučer za el. energiju (50eura)

39

21133841

Herceg Novi

vaučer za el. energiju (50eura)

40

131222260

Kotor

vaučer za el. energiju (50eura)

41

19698113

Podgorica

vaučer za el. energiju (50eura)

42

19254844

Podgorica

vaučer za el. energiju (50eura)

43

15348597

Nikšić

vaučer za el. energiju (50eura)

44

191623869

Podgorica

vaučer za el. energiju (50eura)

45

193080803

Podgorica

vaučer za el. energiju (50eura)

46

131836463

Kotor

vaučer za el. energiju (50eura)

47

192072777

Podgorica

vaučer za el. energiju (50eura)

48

22153435

Cetinje

vaučer za el. energiju (50eura)

49

20157562

Ulcinj

vaučer za el. energiju (50eura)

50

112649160

Berane

vaučer za el. energiju (50eura)

51

16163961

Pljevlja

vaučer za el. energiju (50eura)

52

19152463

Podgorica

vaučer za el. energiju (50eura)

53

18187283

Tivat

vaučer za el. energiju (50eura)

54

17146552

Rožaje

vaučer za el. energiju (50eura)

55

9221635

Budva

vaučer za el. energiju (50eura)

56

121273698

Kolašin

vaučer za el. energiju (50eura)

57

191707868

Podgorica

vaučer za el. energiju (50eura)

58

7287156

Bar

vaučer za el. energiju (50eura)

59

19135853

Podgorica

vaučer za el. energiju (50eura)

60

19245496

Podgorica

vaučer za el. energiju (50eura)

61

192449811

Podgorica

vaučer za el. energiju (50eura)

62

20134104

Ulcinj

vaučer za el. energiju (50eura)

63

81761250

Bijelo Polje

vaučer za el. energiju (50eura)

64

7219878

Bar

vaučer za el. energiju (50eura)

65

15154938

Nikšić

vaučer za el. energiju (50eura)

66

7387541

Bar

vaučer za el. energiju (50eura)

67

192367890

Podgorica

vaučer za el. energiju (50eura)

68

22140341

Cetinje

vaučer za el. energiju (50eura)

69

19185019

Podgorica

vaučer za el. energiju (50eura)

70

11135860

Berane

vaučer za el. energiju (50eura)

71

15254703

Nikšić

vaučer za el. energiju (50eura)

72

21259381

Herceg Novi

vaučer za el. energiju (50eura)

73

8132020

Bijelo Polje

vaučer za el. energiju (50eura)

74

191191659

Podgorica

vaučer za el. energiju (50eura)

75

16102121

Pljevlja

vaučer za el. energiju (50eura)

76

17153672

Rožaje

vaučer za el. energiju (50eura)

77

15169145

Nikšić

vaučer za el. energiju (50eura)

78

7424595

Bar

vaučer za el. energiju (50eura)

79

15411574

Nikšić

vaučer za el. energiju (50eura)

80

15439053

Nikšić

vaučer za el. energiju (50eura)

81

19500240

Podgorica

vaučer za el. energiju (50eura)

82

19316351

Podgorica

vaučer za el. energiju (50eura)

83

15117285

Nikšić

vaučer za el. energiju (50eura)

84

13239267

Kotor

vaučer za el. energiju (50eura)

85

19920657

Podgorica

vaučer za el. energiju (50eura)

86

15182443

Nikšić

vaučer za el. energiju (50eura)

87

19265276

Podgorica

vaučer za el. energiju (50eura)

88

8254568

Bijelo Polje

vaučer za el. energiju (50eura)

89

19932264

Podgorica

vaučer za el. energiju (50eura)

90

19195375

Podgorica

vaučer za el. energiju (50eura)

91

15207411

Nikšić

vaučer za el. energiju (50eura)

92

19312967

Podgorica

vaučer za el. energiju (50eura)

93

19697109

Podgorica

vaučer za el. energiju (50eura)

94

13112569

Kotor

vaučer za el. energiju (50eura)

95

19534668

Podgorica

vaučer za el. energiju (50eura)

96

9140341

Budva

vaučer za el. energiju (50eura)

97

19350516

Podgorica

vaučer za el. energiju (50eura)

98

16278688

Pljevlja

vaučer za el. energiju (50eura)

99

191751743

Podgorica

vaučer za el. energiju (50eura)

100

18153567

Tivat

vaučer za el. energiju (50eura)

101

15114545

Nikšić

vaučer za el. energiju (100eura)

102

192632764

Podgorica

vaučer za el. energiju (100eura)

103

19923265

Podgorica

vaučer za el. energiju (100eura)

104

191788191

Podgorica

vaučer za el. energiju (100eura)

105

7282057

Bar

vaučer za el. energiju (100eura)

106

192667371

Podgorica

vaučer za el. energiju (100eura)

107

192624672

Podgorica

vaučer za el. energiju (100eura)

108

111009192

Berane

vaučer za el. energiju (100eura)

109

192479400

Podgorica

vaučer za el. energiju (100eura)

110

19897361

Podgorica

vaučer za el. energiju (100eura)

111

192545179

Podgorica

vaučer za el. energiju (100eura)

112

193038793

Podgorica

vaučer za el. energiju (100eura)

113

191869078

Podgorica

vaučer za el. energiju (100eura)

114

191524496

Podgorica

vaučer za el. energiju (100eura)

115

82547279

Bijelo Polje

vaučer za el. energiju (100eura)

116

19262935

Podgorica

vaučer za el. energiju (100eura)

117

7194395

Bar

vaučer za el. energiju (100eura)

118

11279455

Berane

vaučer za el. energiju (100eura)

119

16101877

Pljevlja

vaučer za el. energiju (100eura)

120

93064352

Budva

vaučer za el. energiju (100eura)

121

181722174

Tivat

vaučer za el. energiju (100eura)

122

14120111

Mojkovac

vaučer za el. energiju (100eura)

123

192170167

Podgorica

vaučer za el. energiju (100eura)

124

72555786

Bar

vaučer za el. energiju (100eura)

125

9290017

Budva

vaučer za el. energiju (100eura)

126

192970635

Podgorica

vaučer za el. energiju (100eura)

127

8277983

Bijelo Polje

vaučer za el. energiju (100eura)

128

151592521

Nikšić

vaučer za el. energiju (100eura)

129

192477653

Podgorica

vaučer za el. energiju (100eura)

130

21111570

Herceg Novi

vaučer za el. energiju (100eura)

131

192378868

Podgorica

vaučer za el. energiju (100eura)

132

9303054

Budva

vaučer za el. energiju (100eura)

133

13106593

Kotor

vaučer za el. energiju (100eura)

134

13273325

Kotor

vaučer za el. energiju (100eura)

135

19169846

Podgorica

vaučer za el. energiju (100eura)

136

19550558

Podgorica

vaučer za el. energiju (100eura)

137

21227803

Herceg Novi

vaučer za el. energiju (100eura)

138

7375500

Bar

vaučer za el. energiju (100eura)

139

91832697

Budva

vaučer za el. energiju (100eura)

140

192505819

Podgorica

vaučer za el. energiju (100eura)

141

19581216

Podgorica

vaučer za el. energiju (100eura)

142

192809761

Podgorica

vaučer za el. energiju (100eura)

143

19773301

Podgorica

vaučer za el. energiju (100eura)

144

21110604

Herceg Novi

vaučer za el. energiju (100eura)

145

19457787

Podgorica

vaučer za el. energiju (100eura)

146

15146145

Nikšić

vaučer za el. energiju (100eura)

147

19966525

Podgorica

vaučer za el. energiju (100eura)

148

192140586

Podgorica

vaučer za el. energiju (100eura)

149

11196932

Berane

vaučer za el. energiju (100eura)

150

19674435

Podgorica

vaučer za el. energiju (100eura)

151

191938959

Podgorica

vaučer za el. energiju (100eura)

152

13114596

Kotor

vaučer za el. energiju (100eura)

153

171231995

Rožaje

vaučer za el. energiju (100eura)

154

19351563

Podgorica

vaučer za el. energiju (100eura)

155

9340448

Budva

vaučer za el. energiju (100eura)

156

19342610

Podgorica

vaučer za el. energiju (100eura)

157

7108545

Bar

vaučer za el. energiju (100eura)

158

19475122

Podgorica

vaučer za el. energiju (100eura)

159

111338382

Berane

vaučer za el. energiju (100eura)

160

10132233

Žabljak

vaučer za el. energiju (100eura)

161

13166510

Kotor

vaučer za el. energiju (100eura)

162

211267124

Herceg Novi

vaučer za el. energiju (100eura)

163

19912603

Podgorica

vaučer za el. energiju (100eura)

164

19295426

Podgorica

vaučer za el. energiju (100eura)

165

19242896

Podgorica

vaučer za el. energiju (100eura)

166

19905763

Podgorica

vaučer za el. energiju (100eura)

167

16139750

Pljevlja

vaučer za el. energiju (100eura)

168

17134961

Rožaje

vaučer za el. energiju (100eura)

169

202621487

Ulcinj

vaučer za el. energiju (100eura)

170

133035409

Kotor

vaučer za el. energiju (100eura)

171

18136212

Tivat

vaučer za el. energiju (100eura)

172

21208000

Herceg Novi

vaučer za el. energiju (100eura)

173

93091333

Budva

vaučer za el. energiju (100eura)

174

203170470

Ulcinj

vaučer za el. energiju (100eura)

175

172487861

Rožaje

vaučer za el. energiju (100eura)

176

191461370

Podgorica

vaučer za el. energiju (100eura)

177

131836471

Kotor

vaučer za el. energiju (100eura)

178

92500086

Budva

vaučer za el. energiju (100eura)

179

7137065

Bar

vaučer za el. energiju (100eura)

180

29374254

Budva

vaučer za el. energiju (100eura)

181

16163139

Pljevlja

vaučer za el. energiju (100eura)

182

19896934

Podgorica

vaučer za el. energiju (100eura)

183

16124265

Pljevlja

vaučer za el. energiju (100eura)

184

191089773

Podgorica

vaučer za el. energiju (100eura)

185

20238430

Ulcinj

vaučer za el. energiju (100eura)

186

192768488

Podgorica

vaučer za el. energiju (100eura)

187

92652862

Budva

vaučer za el. energiju (100eura)

188

19668281

Podgorica

vaučer za el. energiju (100eura)

189

21128082

Herceg Novi

vaučer za el. energiju (100eura)

190

212789949

Herceg Novi

vaučer za el. energiju (100eura)

191

7293245

Bar

vaučer za el. energiju (100eura)

192

191631217

Podgorica

vaučer za el. energiju (100eura)

193

19214788

Podgorica

vaučer za el. energiju (100eura)

194

7433020

Bar

vaučer za el. energiju (100eura)

195

191017217

Podgorica

vaučer za el. energiju (100eura)

196

192334933

Podgorica

vaučer za el. energiju (100eura)

197

121021974

Kolašin

vaučer za el. energiju (100eura)

198

152110865

Nikšić

vaučer za el. energiju (100eura)

199

192993589

Podgorica

vaučer za el. energiju (100eura)

200

7157325

Bar

vaučer za el. energiju (100eura)

201

72626519

Bar

telefon Samsung A34

202

102399652

Žabljak

telefon Samsung A34

203

14110337

Mojkovac

telefon Samsung A34

204

192017652

Podgorica

telefon Samsung A34

205

22158976

Cetinje

telefon Samsung A34

206

112151782

Berane

telefon Samsung A34

207

191933760

Podgorica

telefon Samsung A34

208

15449725

Nikšić

telefon Samsung A34

209

192152622

Podgorica

telefon Samsung A34

210

19153207

Podgorica

telefon Samsung A34

211

7416320

Bar

telefon Samsung A54

212

91843060

Budva

telefon Samsung A54

213

9202673

Budva

telefon Samsung A54

214

192869519

Podgorica

telefon Samsung A54

215

191772961

Podgorica

telefon Samsung A54

216

19500232

Podgorica

telefon Samsung A54

217

15135550

Nikšić

telefon Samsung A54

218

11149608

Berane

telefon Samsung A54

219

193007324

Podgorica

telefon Samsung A54

220

161433601

Pljevlja

telefon Samsung A54

221

16193593

Pljevlja

telefon Samsung S23+

222

81907085

Bijelo Polje

telefon Samsung S23+

223

91536729

Budva

telefon Samsung S23+