A A A
Objavljeno: 
Uto, Novembar 23, 2021 - 14:49

U 2022. GODINI 200 MILIONA EURA INVESTICIJA, RAST ZA ZARADE 3,2 %

Povodom informacija u vezi sa poslovanjem EPCG u prvih devet mjeseci 2021. godine i eventualnog pogrešnog tumačenja zvanično objavljenih podataka želimo da pojasnimo sljedeće u cilju pravlinog informisanja javnosti o poslovanju najveće nacionalne kompanije:

Elektroprivreda Crne Gore je, i pored izazovne i ekonomski nepredvidive poslovne 2021. godine, izazvane pandemijom COVID-19, te drastičnim poremećajem cijena električne energije na međunarodnim berzama, treći kvartal završila sa profitom od 412,8 hiljada eura dok su prihodi uvećani za 28,5 miliona eura.

 

Najveći efekat na ovakav profit Kompanije imaju visoke cijene električne energije na berzi, koju je EPCG bila prinuđena da uvozi zbog loše hidrologije i nedovoljne proizvodnje električne energije. EPCG je u prvih devet mjeseci prošle godine poslovala sa 2,2 miliona dobiti kada je cijena elektine energije bila pet puta manja od trenutne na medjunarodnoj berzi. Samo tokom avgusta mjeseca ove godine EPCG je, u cilju stabilnog snabdijevanja električnom energijom, uvezla dodatno energije u vrijednosti od 15 miliona eura.

Napominjemo, da EPCG, iako je zakonski imala pravo, nije povećala cijenu elektične energije ni domaćinstvima niti privredi dok su mnoge zemlje, kako u Evropii tako i u regionu, to učinile.

EPCG je na taj način vodila računa o aktuelnoj socio-ekonmskoj situaciji u državi izazvanu poremećajem tržista i otežanim poslovanjem nastalim usljed pandemije.

 

Kada su u pitanju troškovi radne snage oni su ovoj godini iznosili 1,3 miliona eura više i to  prevashodno što je u ovaj  trošku uključen i iznos otpremnina  koji je iznosio 1.150.000 eura, od čega 400.000 EUR-a na ime odlaska iz kompanije članova bivšeg menadžmenta. Dakle, kada su u pitanju sami troškovi zarada ( zaposleni na neodređeno, određeno i lica angažovana posredstvom agencije)  za period januar – oktobar 2021.godine isti su iznosili za 3,2% više u odnosu na isti period 2020.godine a ne 8,7 odsto kako je saopšteno u javnosti.

 

U posljednjih šest mjeseci u EPCG primljeno je ukupno 115 lica, od čega 29 na neodređeno vrijeme, a 86 na određeno vrijeme, a dok je u istom periodu radni odnos prestao za njih 51.

Imajući u vidu planirani investicioni ciklus od 200 miliona eura, samo u 2022. godini, ukazuje na potrebu i spremnost kompanije da angažuje jedan dio zaposlenih a u cilju implementacije i realizacije poktrenutih projekata Solari 3000 plus i 500 plus, SE „Vilusi“ i SE „Slano“, VE „Gvozd“ itd...Sa druge strane potrebna je bila i adekvatna popunjenosti radnih mjesta kako bi proces rada u pojedinim djelovima kompanije odvijao bez nesmetano i bez zastoja.

 

Na kraju ističemo zbog javnosti da je stepen zaduženosti nizak i da kompanija može da pokrije sve svoje obaveze prema kreditorima i investitorima dok koeficijent likvidnosti ukazuje da kompanija ima dovoljan iznos sredstava koji će izmirili obaveze za predstojeće projekte.