A A A
Objavljeno: 
Thursday, Decembar 2, 2021 - 13:50

SOZ EPCG: DUŽNOST NAM JE DA ŠTITIMO STABILNOST EPCG I POLOŽAJ ZAPOSLENIH

Povodom saopštenja radnika KAP-a, objavljenog u srijedu, 1. decembra ove godine, Sindikalna organizacija zaposlenih EPCG nalazi za shodno da se javnosti predoči sljedeće:

 
Sindikalna organizacija zaposlenih EPCG, kao reprezentativna sindikalna organizacija u EPCG AD Nikšić, koja broji 1.000 zaposlenih, u potpunosti podržava predloge Odbora direktora i izvršnog menadžmenta Društva u dijelu koji se odnosi na uspostavljanje pregovora sa UNIPROM-om. Nalazimo da je vrlo utemeljena argumentacija prema kojoj je postojeća cijena isporuke električne energije štetna po interese i poslovanje EPCG, kao najvećeg privrednog društva u Crnoj Gori, koje je u većinskom vlasništvu države. S tim u vezi, cijenimo da je sasvim opravdano nastojanje menadžmenta EPCG da u 2022. godini uspostavi sasvim drukčiji i, rekli bismo, pravedniji odnos kada je u pitanju cijena električne energije na relaciji EPCG – UNIPROM.
 
U suprotnom, ukoliko u 2022. godini nastavimo da UNIPROM-u isporučujemo električnu energiju po sadašnjoj cijeni, došli bismo do toga da ostvarimo ogroman gubitak – čak 60 miliona EUR, što je, sa stanovišta interesa EPCG i zaposlenih u njoj, te ukupno elektroenergetske stabilnosti Crne Gore, apsolutno neprihvatljivo.
 
Razumijemo bojazan koju radnici KAP-a ispoljavaju kada je u pitanju njihov radni status, ali smatramo da EPCG ni na koji način nije odgovorna za eventualne poteškoće u poslovanju UNIPROM-a. Kolegama, naravno, želimo svaki lični i poslovni uspjeh, s tim što držimo da nije u redu da našoj kompaniji adresiraju krivicu za probleme koje nijesmo izazvali.