A A A
Objavljeno: 
Friday, Februar 2, 2024 - 13:05

SKUPŠTINA AKCIONARA EPCG 23. FEBRUARA

Odbor direktora Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić donio je, na današnjoj sjednici, Odluku o zakazivanju  XXVIII vanredne Skupštine akcionara za 23. februar 2024. godine. Skupština će se održati u Nikšićkom pozorištu sa početkom u 12 časova.

Na dnevnom redu XXVIII zasjedanja biće razrješenje članova aktuelnog i imenovanje novog saziva Odbora direktora.

Materijal za narednu Skupštinu akcionara biće dostupan na uvid akcionarima u poslovnim prostorijma EPCG, počev od 03. februara tekuće godine u vremenu od 07-15 časova svakog radnog dana.