A A A
Objavljeno: 
Thursday, Novembar 25, 2021 - 10:39

SKOK CIJENA NA BERZI I NEPOVOLJNA HIDROLOŠKA SITUACIJA OTEŽAVAJU POSLOVANJE, ALI NEĆEMO DOZVOLITI DA SE TERET TIH PROBLEMA PRENOSI NA GRAĐANE

Povodom informacija u vezi sa poslovanjem EPCG tokom 2021. godine, nalazimo za shodno da, u cilju pravilnog informisanja o stanju u najvećoj nacionalnoj kompaniji, javnosti predočimo još nekoliko važnih detalja.

U kontekstu priče o troškovima koje je EPCG imala tokom ove godine, cijenimo da je veoma važno napomenuti drastične promjene u pogledu skoka cijene električne energije na referentnoj berzi. Koliko je stanje bilo nepovoljnije u odnosu na prošlu godinu, bolje od svega drugog kazuju brojke:

  1. Uvoz električne energije za prvih 11 mjeseci 2020. godine: uvezeno je 769,663 MWh po cijeni od 29,323,266.37 EUR, što će reći da je prosječna cijena bila 38.10 EUR/MWh;
  2. Uvoz električne energije do 25. novembra 2021. godine: uvezeno je 652,015 MWh po cijeni od 60,016,561.76 EUR, što će reći da je prosječna cijena bila 92.05 EUR/MWh;
  3. Trenutno je, zbog izrazito nepovoljne hidrološke situacije, u našim akumulacijama 111 GWh manje u odnosu na Bilansni plan. Vrijednost te energije je 25 miliona EUR;

Razumije se da nijesmo mogli uticati na rast cijena električne energije na referentnoj berzi, ali smo, uprkos poteškoćama u vidu drastičnog skoka te izrazito nepovoljne hidrološke situacije u samoj zemlji, odlučili da, za razliku od nekih elektroenergetskih kompanija iz regiona, ipak ne posegnemo za mjerama poput restrikcija ili povećanja cijena za individualne korisnike i privredne subjekte, imajući u vidu osjetljivu socioekonomsku poziciju u kojoj se građani i nacionalna ekonomija nalaze.

Podsjećamo javnost da je u nekim susjednim državama, upravo iz navedenih razloga, došlo do bitnih izmjena u načinu poslovanja elektroenergetskih kompanija, bilo državnim dotacijama, bilo povećanjem cijene za privredne subjekte, bilo restrikcijama.

Vjerujem da je EPCG dovoljno stabilna da prođe kroz ovu situaciju tako što teret problema neće prenositi na građane. O društvenoj odgovornosti naše kompanije, uostalom, više od bilo čega drugog govori činjenica da smo 30 miliona EUR uplatili u državni proračun.

Štedimo gdje god možemo i, svjesni društvene odgovornosti, ulažemo u nove kadrove i razvijamo projekte za budućnost. Dobra energija!