A A A
Objavljeno: 
Sunday, Jul 7, 2019 - 13:47

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Nakon informacije o ekološkom incidentu u rijeci Ćehotina, predstavnci EPCG i menadžmenta termoelektrane, odmah su obišli teren i još jednom, nakon detaljne analize, utvrdili da nadležni u TE "Pljevlja" nisu vršili nikakvu aktivnost na ventilima koji kontrolišu ispuštanje materija u rijeku Vezišnicu a koja se uliva u Ćehotinu. 

Od nadležne inspekcije očekujemo precizne informacije o razlogu zamućenja rijeke i uginuća ribe kao i procesuiranja slučaja. Takođe će i EPCG podići krivičnu prijavu protiv jednog ili više NN lica zbog sumnje da su manipulisali pomenutim ventilom koji se nalazi van kruga termoeletrane.

Simptomatično je i to da se incident upravo dešava u periodu raspisivanja tendera za ekološku rekontrukciju termoelektrane čime će biti isključena bilo kakva mogućnost ovakvih i sličnih incidenata.

Bez obzira na ishod istrage Elektroprivreda će u saradnji sa nadležnim institucijama i zajedno sa SRK “Lipljen”, sa kojim imamo intenzivnu saradnju, opredijeliti sredstva za saniranje ovog ekološkog incidenta sve u cilju povećanja i očuvanja ribljeg fonda pljevaljskih rijeka.