A A A
Objavljeno: 
Uto, Decembar 1, 2020 - 11:12

PRELIMINARNA FINANSIJSKA PONUDA ZA VJEKTROELEKTRANU ”GVOZD”

Elektroprivreda Crne Gore dobila je preliminarnu ponudu od Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za finasiranja  projekta izgradnje vjetroelektrane Gvozd. Projekat izgradnje VE „Gvozd“ je još jedan u nizu projekata koje će EPCG realizovati u partnerstvu sa EBRD.

Dobijenom ponudom planirano je finansiranje projekta u potpunosti iz kreditnih sredstava uz  povoljne komercijalne uslove prilagodjeni prirodi projekta. Iznos planiranih sredstava je do 82 miliona eura, a ponuda će biti predmet daljih analiza.

Planirana finansijska  sredstva koristila bi se za nabavku glavne opreme. Tenderi za nabavku samih vjetroagregata, izvođenje građevinskih radova, priključenja na prenosnu mrežu i ostale infrastrukture, će biti sprovedeni u skladu sa pravilima EBRD-a.

Očekivani početak izgradnje vjetroelektrane je u 2021. godini, dok je puštanje elektrane u probni rad predviđeno 18 mjeseci nakon početka radova. Planirana snaga VE “Gvozd” je 54,6 MW sa godišnjom prozvodnjom oko 150 GWh i snabdijevaće oko 25 hiljada domaćinstava.

Podsjećamo, da je Skupština akcionara EPCG donijela oduku o izgradnji vjetroelektrane Gvozd kao i odluku o potpisivanju ugovora o zajedničkom razvoju projekta. Donošenju odluke prethodila je izrada Studije potencijala vjetra i procjene energetske proizvodnje i Studije tržišta i poslovnog modela za VE “Gvozd” urađenih od strane renomirane njemačke kompanije Fihtner.