A A A
Objavljeno: 
Wednesday, Jul 13, 2022 - 08:03

ПРЕДСТАВНИЦИ ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ У ПОСЈЕТИ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДИ

У сједишту Електропривреде Црне Горе је, 12. јула 2022. године, одржан састанак руководства Компаније и представника Владе Црне Горе.

Извршну власт су представљали министар финансија (Александар Дамјановић), министар економског развоја и туризма (Горан Ђуровић) и савјетник потпредсједника Владе за економски систем (Марко Перуновић).

Руководство ЕПЦГ је представило инвестициони план Компаније за наредни период, с посебним освртом на пројекте „Солари 3000+ и 500+“, затим превођење Зете у Крупац те ВЕ „Гвозд“, наглашавајући потребу за чвршћим повезивањем са државним институцијама, како би се несметано развијали пројекти од стратешког значаја и за Компанију и за друштво у цјелини. Према ријечима чланова руководства Компаније, ЕПЦГ жели да значај њених пројеката буде препознат на сваком нивоу, а од посебне важности у том смислу је воља државних институција да, поједностављивањем процедура, омогуће бржи и ефикаснији економски развој.

Представници извршне власти су, полазећи од стратешког опредјељења државе, усмјереног ка јачању енергетске и економске стабилности, потенцирали потребу за интензивном комуникацијом на релацији Влада – ЕПЦГ. С тим у вези, предложено је формирање мјешовите комисије која би се, у контексту суочавања са ефектима глобалне кризе, бавила рјешавањем текућих енергетских проблема, тим прије што је неопходна обострана валоризација пројеката из области енергетике, како у погледу изградње нових, тако и на плану проширења и унапређења постојећих производних објеката.

На састанку се говорило и о другим актуелностима из домена енергетике, уз сагласност око оцјене да је рационално коришћење постојећих и паметно и правовремено улагање у будућа постројења предуслов за одрживи развој, а закључна оцјена је да је за превазилажење енергетске и, у ширем смислу, економске кризе, нужно заједничко дјеловање свих релевантних друштвених чинилаца.