A A A
Objavljeno: 
Uto, Jun 9, 2020 - 15:02

POTPISAN UGOVOR ZA EKOLOŠKU REKONSTRUKCIJU TE PLJEVLJA

Elektroprivreda Crne Gore potpisala je Ugovor o realizaciji projekta ekološke rekonstrukcija Bloka I TE „Pljevlja'' sa izabranim izvođačem radova - konzorcijumom DEC INTERNATIONAL – BEMAX –BBSOLAR - PERMONTE.

Realizacijom ovog projekta, uz poštovanje najstrožijih graničnih vrijednosti emisija, Crna Gora će postati prva zemlja u regionu koja će izvršiti potpunu tehničko-ekološku sanaciju objekta starog blizu 40 godina. Izrada Glavnog projekta i ekološka rekonstrucija će biti izvedeni u skladu sa idejnim projektom i uz puno poštovanje elaborata o zaštiti životne sredine koje je izradila referentna  kompanija Steag Energy Services Gmbh iz Njemačke.

 

Ovaj projekat, vrijedan više od 54 miliona eura, dominantno će  finansirati EPCG iz sopstvenih sredstava, a planirano je da se ekološka rekonstrukcija odvija od 2020-2023. godine. Izvršni dirketor EPCG, Igor Noveljić, rekao je da će nakon okončanja projekta radni vijek termoelektrane biti produžen za 30 godina. 

 

“Ključno je da će nakon završetka projekta, uticaj  termoelektrane na životnu sredinu biti sveden na minimum, u skladu sa najstrožim ekološkim EU standardima. Produženje radnog vijeka termoelektrane znači i siguran posao za 1.200 zaposlenih koliko ih trenutno radi u termoelektrani i rudniku, ali i siguran posao, u repro lancu, za  veliki broj drugih kompanija i njihovih zaposlenih. Rad termoenergetskog bloka u Pljevljima od presudnog je značaja za ekonomski i društveni razvoj ne samo EPCG, nego i sjevernog regiona i države u cjelini’', naveo je Noveljić.

 

Ekološka rekonstrukcija podrazumijeva izgradnju sistema za odsumporavanje, izgradnju sistema za  denitrifikaciju, izgradnju sistema za tretman otpadnih voda, rekonstrukciju unutrašnjeg sistema transporta pepela i šljake, rekonstrukciju pomoćne kotlarnice itd..Ekološka rekonstrukcija obezbijediće i izvor toplote za grad, a EPCG će donirati i 2 miliona eura Pljevljima za primarni toplovod, čime bi se stavila tačka na rješavanje ekoloških problema Pljevalja.

 

Nosilac konozorcijuma, kineska kompanija Dongfang elektrik, isporučuje više od 30 hiljada MW opreme svake godine, a njihovi projekti pokrivaju više od 80 zemalja. Direktor projekta ekološke rekonstrukcije termoelektrane, Ji Hongchun, istakao je da je njegova kompanija najveći svjetski proizvođač električne opreme i vodeći izvođač energetskih projekata.

 

“Ovdje ćemo vam ponuditi najbolje rješenje, najbolji kvalitet i najbolju uslugu zajedno sa našim timovima. Mi vjerujemo, da će modernija i ekološki prihvatljiva elektrana biti u Pljevljima. Vjerujemo da ćemo obezbijediti čistiji vazduh i čistiju vodu, donijeti više prilika za posao I da će ljudi ovdje ugodnije  živjeti ”, rekao je Hongchun

U svom obraćanju, ministarka ekonomije, Dragica Sekulić, je naglasila: ‘’Projekat ekološke rekonstrukcije je višegodišnji projekat, koji treba da obezbijedi punu usaglašenost emisija štetnih čestica iz elektrane sa evropskim propisima, a posebno je značajno istaći da su analize sprovedene tokom izrade idejnog projekta potvrdile dobro stanje postojeće opreme, koje ukazuje na punu opravdanost ovog ulaganja koje će omogućiti nastavak rada termoenergetskog kompleksa u ustaljenom kapacitetu, ali mnogo bolje zadovoljavajući ekološke parameter. Ovaj projekat je dodatni pokazatelj odlučnosti Vlade Crne Gore da ulaže u sjever, kao i da se za građane Pljevalja omogući dodatna sigurnost. Toplifikacija grada je jedan izuzetno važan segment koji će u velikom dijelu uticati na ekološku situaciju u Pljevljima. Elektroprivreda i na ovaj način pokazuje da je zdravo i održivo preduzeće koje ima budućnost’’.

Ministarka je dodala da:Kroz ovaj projekat Pljevljaci čuvaju svoja radna mjesta i u rudniku i termoelektrani, a istovremeno kroz budući rad termoelektrane imaju priliku da budu sigurni da će njihova pokoljenja rasti zdravo u svom gradu i da neće imati razlog da idu odavde, da traže bolje mjesto za rad i za život’’. Istakla je da je sigurna da EPCG nikad nije imala bolji menadžment, sa boljim rezultatima, koji je kadar da jedan ovakav projekat realizuje iz sopstvenih sredstava, sa sopstvenim kadrovskim resursima i voljom  da se kroz realizaciju ovakvog projekta učini dobro i Pljevljima i Crnoj Gori.

 

Elektroprivreda Crne Gore, kupovinom Rudnika uglja, ekološkom rekonstrukcijom Bloka I i rekultivacijom deponije Maljevac, sprovodi sve aktivnosti koje je planirala i obavezala se da će uraditi u Pljevljima.