A A A
Objavljeno: 
Uto, Jun 25, 2013 - 12:00

Poribljeno Pivsko jezero sa pritokama

U cilju održavanja i obogaćenja ribljeg fonda u vještačkim akumulacijama kojima gazduje, EPCG je sa 2.800 kg riblje mlađi kalifornijske i potočne pastrmke vrijedne oko 40.000 eura, poribila Pivsko jezero, Mratinjski potok, kao i rijeke: Komarnicu, Pridvoricu, Bukovicu sa Tušinom i Bijelu sa Torijevcem.

U akciji poribljavanja, koja je počela prošle sedmice, u Mratinjski potok ubačeno 10 kg riblje mlađi, u Pivsko jezero 2.570 kg, Komarnicu 80 kg, Pridvoricu 30 kg, Bukovicu i Tušinu 70 kg, dok je  Bijela sa Torijevcem poribljena sa 40 kg pastrmke.

U skladu sa članom 40 Zakona o slatkovodnom ribarstvu (Sl.list CG 11/07), Pivsko jezero sa pritokama poribljeno je autohtonim vrstama ribe, tj. sa mlađi koja je porijeklom iz voda istog ribolovnog sliva kome pripada ribolovna voda koja se poribljava. Kada je u pitanju poribljavanje sliva Pivskog jezera, poribljavanje je izvršeno sa mlađi potočne pastrmke crnomorskog sliva (Salmo labrax m.fario). Uslovi koji su morali biti ispunjeni su takođe da u nasadnom materijalu nema drugih vrsta, da je mlađ genetski čista (nema hibridno porijeklo), o čemu  je bilo neophodno pribaviti dokaze kojima se ovo potvrđuje.

Riblja mlađ nabavljena je od 'VGI RIVIR', uz potvrdu o porijeklu i potvrdu o zdravstvenom stanju koju je izdao republičiki veterinarski inspektor.

„EPCG je svjesna važnosti održavanja ribljeg fonda u vještačkim akumulacijama, stvorenim prvenstveno za potrebe proizvodnje električne energije. Danas je, ubacivanjem posljednjeg kontigenta riblje mlađi u Pivsko jezero, završeno poribljavanje koje je počelo prošle sedmice, a u Pivsko jezero sa pritokama ubačeno je oko 2.800 kg riblje mlađi, vrijedne oko 40.000 eura.

Poribljavanje je odrađeno u saradnji sa Udruženjem lovaca i ribolovaca 'Bajo Pivljanin', uz nadzor inspektora za slatkovodno ribarstvo Ministarstva poljoprivrede. Prošle sedmice, sa oko 1.200  kg kalifornijske pastrmke poribljeno je i Slansko jezero u Nikšiću“, podsjetio je direktor Direkcije za odnose sa javnošću EPCG, Rajko Šebek.

Predsjednik Udruženja lovaca i ribolovaca 'Bajo Pivljanin' iz Plužina istakao je: 'Zahvalio bih se Elektroprivredi Crne Gore na uspješnom poribljavanju. Poribljavanje je jako bitna stvar, kako za nas, tako i za cijeli grad Plužine. Zahvalio bih se svima, nadam se da ćemo nastaviti uspješnu saradnju sa Elektroprivredom. U narednih 15 dana na snazi će biti zabran ribolova'.
Dragoje Međedović, poljoprivredni inspektor za slatkovodno ribarstvo ocijenio je da je poribljavanje proteko u najboljem redu.

Pivsko jezero formirano je 1975.godine izgradnjom 220 m visoke brane. Njegova površina je oko 16 miliona metara kvadratnih i pri punoj akumulaciji ima blizu milijardu kubika vode, ukupne je dužine oko 45 km u dva kraka, a na pojedinim mjestima duboko je i oko 200 m. Pivsko jezero je akumulacija sa najčistijom vodom na Balkanu i predstavlja jedan od najljepših lokaliteta u ovom dijelu Evrope. Jezero je plovno tokom cijele godine, temperatura vode ljeti povoljna je za kupanje, a čista i bistra voda pogoduju raznim sportskim aktivnostima, posebno sportskom ribolovu.