A A A
Objavljeno: 
Friday, Oktobar 13, 2023 - 11:31

Pomoć za 200 socijalno najugroženijih porodica

Elektroprivreda Crne Gore, u saradnji sa Opštinskom orgnizacijom Crvenog krsta Nikšić, obezbijedila je pakete sa hranom i sredstvima za higijenu za oko 200 socijalno najugroženijih porodica u Nikšiću. Raspodjela pomoći počinje danas, a njena distribucija trajaće narednih nekoliko dana.

Na spisku za pomoć u nikšićkoj organizaciji Crvenog krsta nalazi se oko 908 porodica koje žive u izuzetno teškim uslovima sa neredovnim i niskim primanjima.

Prednost prilikom dodjele pomoći data je višečlanim porodicama bez ili sa minimalnim primanjima, starijim licima koja žive sama, kao i osobama sa invaliditetom.

Nadamo se da će naš primjer podstaći i ostale uspješne privredne subjekte, ne samo u Nikšiću, da pokažu društvenu odgovornost i dio svoje dobiti odvoje za socijalno najugroženije.