A A A
Objavljeno: 
Friday, Jul 3, 2015 - 14:17

Počela gradnja 1,5 miliona vrijedne trafostanice u Baru

Elektroprivreda Crne Gore je počela sa radovima na izgradnji  trafostanice 35/10 kV “Popovići” u Baru, čija ukupna vrijednost  iznosi 1,5  miliona eura.

Infrastrukturna važnost nove trafostanice  je posebno  izražena s obzirom na višegodišnji trend povećanja potrošača i potrošnje električne energije u gradu pod Rumijom, naročito  tokom turističke sezone.

Povodom  početka radova, Saša Milovanović rukovodilac Regiona 4 (Bar, Budva, Ulcinj) je kazao da će  se gradnjom ove trafostanice  značajno povećati sigurnost napajanja potrošača, kako gradskog jezgra, tako i prigradskih djelova Bara i dodao" da je gradnja TS 35/10 kV "Popovići" veoma  važna s obzirom da je opterećenje postojećih trafostanica 35/10 kV "Topolica" i "Končar" , sa kojih se barski konzum napaja električnom energijom, blizu nominalnog.”

Saša Milovanović, Rukovodilac Regiona 4

Nakon izgradnje trafostanice “Popovići” oko četiri hiljade potrošača na području  Polja, Čeluge i Popovića će imati kvalitetnije i stabilnije napajanje električnom energijom, a stvaraju se uslovi za razvoj 10 kV mreže  i priključenje novih potrošača.

Gradnja trafostanice "Popovići" podrazumijeva i pokretanje  niza projekata čijom realizacijom će značaj ovog objekta biti dodatno naglašen.

“Nakon turističke sezone  planiramo početak gradnje kablovskih vodova za uklapanje trafostanice u 35kV i 10kV elektroenergetsku mrežu. Vrijednost radova je  preko 220 hiljada eura , a ugovor sa izvođačem je već sklopljen.  U  završnoj fazi je i izgradnja otpornika za uzemljenje neturalne tačke 35kV u trafostanici 110/35 kV "Bar" u  vrijednosti od  oko 50 hiljada eura, a do kraja godine bi trebalo da se završe i  radovi na opremanju dvije ćelije 35kV u toj trafostanici  sa procijenjenom vrijednošću od oko 70 hiljada eura,” istakao je Milovanović.

Trafostanica “Popovići” će biti izgrađena prema  najvišim tehničko-tehnološkim standardima, usklađenim sa urbanističkim i ekološkim zahtjevima. Izvođač radova je konzorcijum na čelu sa  Bemax - om, a oprema je nabavljena od renomirane kompanije Schneider Electric. Kapaciteti ove trafostanice odgovoriće trendu  rasta potrošača u Baru, koji bilježi povećanje od 40 odsto u odnosu na period od prije deset godina.

“Nova trafostanica će biti instalisane snage 2x8MVA. Razvodno postrojenje 35kV će se sastojati od pet izvodnih , dvije trafo ćelije , jedne spojne I jedne mjerne ćelije. Postrojenje 10kV,  pored mjerne i spojne, biće opremljeno i sa 17 izvodnih ćelija, “ navodi Milovanović i dodaje  da je planirano da se nova trafostanica uvede u sistem do kraja godine.

Na području Bara prethodno su realizovane značajne investicije koje obuhvataju rekonstrukcije postojećih  i izgradnju novih trafostanica 10/0,4kV, kao i  izuzetno važnu rekonstrukciju ćelija 10 kV u trafostanicama 35/10kV "Končar", "Stari Bar" i "Ostros".

Elektroprireda Crne Gore je 01. marta započela  i realizaciju II faze Projekta modernizacije mjerenja potrošnje električne energije , čija vrijednost iznosi 36 miliona eura . U  okviru ovog projekta na području Bara biće ugrađeno dodatnih 6 hiljada novih multifunkcionalnih brojila . Ugradnja brojila podrazumijeva i rekonstrukciju postojeće mreže (zamjena  drvenih stubova betonskim i ugradnja samonosivog kablovskog snopa) što značajno doprinosi poboljšanju kvaliteta napajanja. U Baru je do sada ugrađeno 12628  elektronskih brojila.

“Rezultati kontinuiranog ulaganja EPCG u distributivni sistem su vidljivi i potvrđuju  odlučnost ove kompanije da djeluje u pravcu modernizacije i razvoja električne mreže, kako bi se pružila što bolja usluga svim potrošačima u Crnoj Gori, “ zaključio je Milovanović.