A A A
Objavljeno: 
Thursday, April 22, 2021 - 14:23

OBAVJEŠTENJE

U okviru aktivnosti borbe protiv COVID 19, Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić, kao društveno odgovorna kompanija, pokreće projekat „Sprječavanje širenja COVID 19 u objektima EPCG i nadzor nad primjenom mjera“  i obavještava zainteresovane o potrebi za privremenim angažovanjem više izvršilaca po Ugovoru o djelu.

 

 

Struktura izvršilaca je sledeća:

  1. Higijeničarka  (15 izvršilaca / Nikšić-3 izvršioca, Cetinje, Pljevlja, Mojkovac, Žabljak, Bijelo Polje, Rožaje, Ulcinj, Berane, Herceg Novi, Bar, Kotor i Budva po 1 izvršilac); 
    Uslov: Osnovna škola
  2. Odgovorno lice za kontrolu primjene epidemioloških mjera (6 izvršilaca); 
    Uslov: Srednja škola - III ili IV nivo kvalifikacije

Mjesečna neto naknada za rad predviđena je u iznosu od 300 eura za higijeničarke, odnosno 450 eura neto za odgovorna lica za kontrolu primjene epidemioloških mjera.

Prethodno radno iskustvo neće biti uzimano u obzir.

Prijave se mogu podnositi 5 (pet) dana od dana objavljivanja poziva na našem sajtu, neposredno u pisarnici upravne zgrade EPCG u Nikšiću, ulica Vuka Karadžića br. 2 ili na mail adresu: epcg-covid@epcg.com sa naznakom: EPCG - odgovor na Covid.

Detaljnije informacije možete dobiti na gore navednu mail adresu.

 

EPCG AD Nikšić