A A A
Objavljeno: 
Friday, Jun 10, 2022 - 17:16

O ZAPOŠLJAVANJU U EPCG: TROŠKOVI ZA ZARADE U EPCG NA ISTORIJSKOM MINIMUMU OD 6.35%; KOMPANIJI NEDOSTAJE KADROVA

Elektroprivreda Crne Gore (EPCG) nalazi za shodno da se oglasi povodom politikantskih istupa u vezi sa zapošljavanjem tokom prethodnih 15 mjeseci.

Javnosti i građanima ćemo, ovim putem, predočiti nekoliko važnih činjenica, na osnovu kojih se jasno vidi da su optužbe na račun Kompanije neutemeljene te da se protiv nje, iz političkih razloga, smišljeno vodi negativna kampanja.

Konkretno, kada je riječ o politici zapošljavanja, u EPCG trenutno, na dan 10.06.2022. godine, radi 1.109 lica, što je za 125 manje nego što je predviđeno aktuelnim Pravilnikom o sistematizaciji (1.234) i 10 manje u odnosu na stari Pravilnik o sistematizaciji (1.119) iz 2016. godine. Trend zapošljavanja novih i zadržavanja starih radnika jeste nešto što karakteriše svaku ozbiljnu kompaniju i posljedica je procjene da je za efikasno suočavanje sa izazovima energetske tranzicije potrebna nova radna snaga, ali i zadržavanje postojeće. Tako je, na primjer, u periodu od 01.09. do 31.12.2020. godine, izvršena transformacija ugovora o radu, tako što je sa 101 licem zaposlenim na određeno vrijeme, zaključen aneks ugovora na neodređeno vrijeme. U budućnosti će, takođe, postojati potreba za novom radnom snagom, jer se projekti čijoj realizaciji pristupa EPCG ne mogu izvoditi sa brojnim stanjem koje je prilagođeno isključivo održavanju postojećih postrojenja.

Činjenica da se, u dijelu javnosti, dokumentovano trajna potreba Kompanije za novom radnom snagom kontekstualizuje tako što se držanje aktuelnog rukovodstva, najzaslužnijeg za veliki investicioni ciklus, tretira kao incident, odnosno ugrožavanje interesa EPCG, jasno upućuje na zaključak da se radi o političkim napadima bez ikakvog utemeljenja.

Nadalje, kada je riječ o finansijama, odnosno troškovima bruto zarada i naknada, realno stanje, takođe, veoma odudara od politikantskih predstava kojima svjedočimo u posljednje vrijeme. Tako je udio troškova zarada i naknada u troškovima poslovanja u prethodnoj godini iznosio 6,35%, dok je u 2020. godini iznosio 6,57%, u 2019. godini 6,71%, u 2018. godini 7,30%, a u 2017. godini 7,16%. Iz navedenog se, dakle, jasno vidi da niti je bilo prekomjernog i neopravdanog zapošljavanja niti su troškovi po tom osnovu veći u odnosu na prethodne godine.

Takođe, EPCG je u prethodnoj godini, kada su cijene na berzama doživjele dramatičan rast, ostvarila rekordnu neto dobit od 47.448.507 EUR, omogućivši građanima, istovremeno, najveći popust u istoriji, uz uplatu 30 miliona EUR u državni budžet.

Potreba za zapošljavanjem nove radne snage i zadržavanjem postojećih kadrova je, nadasve, uslovljena činjenicom da se, poslije bezmalo četiri decenije, Kompanija upušta u izgradnju novih proizvodnih pogona. Ukupna vrijednost tih projekata iznosi blizu 2 milijarde EUR, a instalisana snaga je za više od dva puta veća od onoga čime EPCG trenutno raspolaže. Imajući u vidu tu činjenicu, kao i procjenu da će energetika – i globalno i na nivou Crne Gore – biti najvažniji sektor u narednom periodu, posve je prirodno nastojanje EPCG da se, pravovremeno, angažovanjem novih snaga, uhvati u koštac sa izazovima tranzicije.

Prvi efekti su već ohrabrujući: starosna struktura zaposlenih je promijenjena nabolje (sa 48,8 na 45,82 godine), a prijem novih lica je doveo i do smanjenja prekovremenog rada za oko 50% u odnosu na prethodni period, čime su drastično sniženi i troškovi i opterećenje zaposlenih po tom osnovu.

Očuvanje i unapređenje energetskog sektora, kroz osavremenjivanje postojećih i izgradnju novih postrojenja, naročito u kontekstu energetske krize, koja pogađa cio svijet – uključujući i najmoćnije zemlje svijeta, poput SAD – predstavlja vitalni interes svake ozbiljne države, a tako nešto se ne može izvesti ukoliko ključna energetska kompanija, koja po definici treba da integriše što više sposobnih i mladih ljudi, djeluje u pravcu zadovoljenja interesa onih koji nijesu vidjeli ništa sporno u tome što EPCG, za skoro četiri decenije, još od 1982. godine, nije izgradila nijedno novo postrojenje.

EPCG će, kao najvažnija kompanija u državi, nastaviti da djeluje u korist cijelog društva, a znanje i trud njenih zaposlenih će, za razliku od neutemeljenih i zlobnih napada neodgovornih pojedinaca, bez ikakve sumnje izdržati test vremena.

EPCG radi!