A A A
Objavljeno: 
Thursday, Februar 29, 2024 - 10:40

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

У циљу што квалитетнијег управљања,  стратешког планирања и развоја Црногорског електродистрибутивног система д.о.о., Рудника угља АД Пљевља, ЕПЦГ-ЖЕЉЕЗАРЕ Никшић д.о.о. и ЕПЦГ – СОЛАР - ГРАДЊЕ д.о.о.Никшић, Eлектропривреда Црне Горе објављује:

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

 

Позивају се сви заинтересовани кандидати који својим стручним квалификацијама,  досадашњим радним искуством и референцама могу одговорити изазовима да се

пријаве за позицију члана Одбора директора следећих привредних друштава:

 

  • ДОО ,,ЦРНОГОРСКИ ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНИ СИСТЕМ“ ПОДГОРИЦА
  • РУДНИК УГЉА АД ПЉЕВЉА
  • ДОО „ЕПЦГ-ЖЕЉЕЗАРА  НИКШИЋ“
  • ДОО“ ЕПЦГ – СОЛАР  - ГРАДЊА“  

 

Потребно је да заинтересовани кандидати доставе радне биографије и да уједно конкретно наведу за које привредно друштво подносе пријаву.

 

НАПОМЕНА: Заинтересовани кандидати могу подносити пријаве у року од седам (7) дана од дана објављивања позива на сајту www. epcg.com и у дневним новинама.

 

Пријаве достављати на адресу: Електропривреда Црне Горе АД Никшић - улица Вука Караџића бр. 2 (Администрација Одбора директора) или на е – mail  адресу pr@epcg.com