A A A
Objavljeno: 
Uto, Mart 13, 2018 - 12:08

KOMPANIJI STEAG ENERGY IZRADA IDEJNOG PROJEKTA EKOLOŠKE REKONSTRUKCIJE Bloka I TE Pljevlja

Nakon sprovedenog postupka javnih nabavki, realizacija Idejnog projekta ekološke rekonstrukcije Termoelektrane „Pljevlja“ povjerena je  kompaniji Steag Energy Services GmbH.

STEAG ENERGY SERVICES GmbH je njemačka kompanija sa sjedištem u Esenu. U vlasništvu je STEAG GmbH, industrijske grupacije iz Esena, specijalizovane iz oblasti energije, kako konvencionalnih i nuklearnih izvora, tako i obnovljivih izvora. U posljednjih nekoliko decenija realizovala je veliki broj projekata u Evropi, Africi, Aziji i Južnoj Americi i prisutna je u više od 80 zemalja širom svijeta. Jedan je od najvećih proizvođača električne energije u Njemačkoj, sa elektranama ukupne instalisane snage preko 7.000 MW.

Potpisivanje ugovora sa njemačkom kompanijom očekujemo u narednih nekoliko dana a dolazak ovakve, renomirane kompanije u Crnu Goru predstavlja ozbiljan garant da će se planirana rekonstrukcija Bloka I izvršiti u skladu sa najnovijim standardima i tehnologijama, čime će se obezbijediti stabilan i siguran rad termoelektrane u narednih nekoliko decenija.