A A A
Objavljeno: 
Friday, April 16, 2021 - 15:53

IZJAVA NIKOLE ROVČANINA, IZVRŠNOG DIREKTORA EPCG

Poštovani građani,

Da bi Elektroprivreda Crne Gore bila spremna da se suoči sa svim izazovima koji stoje pred njom i bude u punom kapacitetu zamajac i predvodnik privrednog razvoja države, neophodno je da u svim segmentima unaprijedi poslovanje, prilagodi ga uslovima države u kojoj privrijeđuje i u saradnji sa Vladom Crne Gore otpočne investiciono ulaganje u nove energetske objekte. U ovoj kompaniji, dok sam ja izvršni direktor, neće biti niti revanšizma niti bilo kakve diskriminacije po osnovu političke, vjerske, nacionalne ili bilo koje druge pripadnosti i to su principi kojih ćemo se držati i koje ćemo primjenjivati u radu. Svaki segment sistema koji dobro funkcioniše i ostvaruje rezultate biće podržan, ohrabren i ojačan da nastavi u pravcu daljeg unaprijeđenja rada. Takođe, svaki segment koji ne zadovoljava i postiže nedovoljno dobre ili negativne rezultate biće, kao što je to prirodno, profesionalno i logično, promijenjen kako u organizacionom tako i u kadrovskom smislu.

Poslovna politika kompanije biće u potpunosti na kolosjeku koji je trasirala nova Vlada Crne Gore u svim segmentima, a taj smjer je jedina garancija unaprijeđenja i ubrzanog puta ka punopravnom članstvu naše zemlje u EU. 

Nastavljamo sa subvencijama za socijalno ugrožene kategorije stanovništva kao i sa popustom za redovnost plaćanja. Zalagaću se da strateški cilj kompanije mora biti adekvatno praćenje socioekonomske situacije građana, tako da ćemo i u tom smjeru donositi odluke o uspostavljanju balansa između tržišnih cijena na berzi i socioekonomske situacije, naročito vodeći računa o kategorijama osjetljivih potrošača. Ono što naročito građani očekuju od nas, otvorićemo temu preispitivanja politike subvencija za električnu energiju iz obnovljivih izvora energije i ostalih naknada koje opterećuju račune, naravno u zoni nadležnosti, i, u saradnji sa državnim organima, doći do najboljih mogućih rješenja.

Moram da konstatujem da je termoelektrana “Pljevlja” dovedena pred gašenje i u takvom statusu ostavljena novom rukovodstvu. U skladu sa članom 73 Zakona o industrijskim emisijama obavijestio sam Ministarstvo kapitalnih investicija o broju radnih sati TE za 2020. godinu, kao i zbirno od 2018. godine.

Termoelektrana “Pljevlja” je temelj i oslonac našeg energetskog sistema i ona mora da nastavi sa radom. O njenom značaju najbolje govore činjenice, da ukoliko bi recimo prestala sa radom u ovoj godini, EPCG bi morala da uveze oko 70 miliona eura električne energije kako bi pokrila predviđenu potrošnju konzuma, a uz dodatne troškove prekograničnih prenosnih kapaciteta, taj iznos bi dostigao i okvirno 80 miliona eura.

Očekujem pozitivan ishod razgovora nadležnog ministarstva sa Energetskom zajednicom upravo u periodu redovnog godišnjeg remnota TE “Pljevlja”, koji je počeo 1. aprila i traje do 1. juna i kada se ona nalazi van pogona, nakon čega bi se obezbijedio nastavak rada i dodatni radni sati. Optimizam temeljim na razumijevanju, značaju TE “Pljevlja”, izuzetno negativnim posljedicama i efektima njenog gašenja, ali i činjenici da je globalna pandemija koja je proglašena od strane SZO 11. marta 2020. godine negativno uticala i na početak implementacije projekta ekološke rekonstrukcije TE “Pljevlja”.

Polako se ulazi u realizaciju projekta ekološke rekonstrukcije i uskoro će biti ozvaničen početak radova. Uvjeren sam da će termoelektrana “Pljevlja” biti najmodernija i sa jedinstvenom tehnologijom u regionu. U skladu sa ugovorenim obavezama završetak radova očekujem u julu 2022. godine.

Izgradnja novih energetskih objekata, sa akcentom na razvoju obnovljivih izvora energije, glavni je cilj novog rukovodstva Elektroprivrede Crne Gore. Tu nema i ne smije biti dileme. Isto tako, u fokusu naše pažnje je i nastavak revitalizacije postojećih kapaciteta. Jednostavno, moramo sve uraditi da modernizujemo kompaniju, a njeno poslovanje uskladimo sa najvećim evropskim standardima.

S obzirom na to da u našoj viziji razvoja EPCG dominira razvoj obnovljivih izvora energije, moramo ubrzati dinamiku aktivnosti na projektima izgradnje vjetro parka “Gvozd” i solarne elektrane “Briska Gora”.  Početak izgradnje farme vjetrogeneratora na Gvozdu predviđen je za ovu godinu, a njen završetak 18 mjeseci nakon ulaska u realizaciju projekta. Tu smo već uspostavili preliminarnu saradnju sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) kako bi se obezbijedila potrebna sredstva za realizaciju projekta.

Nadam se takođe da ćemo uspjeti u realizaciji projekta solarne elektrane “Briska Gora”, gdje nam je jako važna saradnja sa Vladom, resornim ministarstvom i ulcinjskom lokalnom samoupravom. Realizacijom ova dva projekta dobili bismo dodatnih između 100 i 250 MW instalisane snage, što će bez sumnje generisati dalji razvoj ne samo naše kompanije i elektroenergetskog sistema, nego i države u cjelini. Podsjećam da je planirana snaga  VE “Gvozd” 54,6 MW sa godišnjom prozvodnjom oko 150 GWh električne energije, što je dovoljno za pokrivanje potrošnje oko 25 hiljada domaćinstava. Na Briskoj Gori je planirana fazna izgradnja elektrane i to prva faza sa minimalnom instalisanom snagom od 50 MW i druga do ukupno planirane instalisane snage veće od 200 MW.

Ne treba zaboraviti ni projekat buduće HE “Komarnica” za koji je EPCG dobila koncesiju.

Važan posao očekuje nas i u nastavku revitalizacije naših hidroenergetskih objekata. Ove godine u HE “Perućica” biće rekonstruisana i posljednja dva generatora i nastavljena montaža preostala tri trafo bloka. Moramo raditi i na povećanju instalisane snage “Perućice” kroz ugradnju osmog agregata. U HE “Piva” predstoji kapitalna rekonstukcija agregata A3. Cilj je jasan, sve naše elektrane moraju biti pogonski spremne i pouzdane kako bi i u narednom periodu mogle da odgovore potrebama i zahtjevima elektroenergetskog sistema i donose profit kompaniji.

Znam takođe koliko je važna i realizacija projekta fazne rekultivacije deponije šljake i pepela na Maljevcu i koliko će značiti to što će uskoro na toj lokaciji biti uređeni park sa svim sadržajima i preko 45 hiljada sadnica.

Smatrao sam, na samom početku angažmana, da je od presudne važnosti da kompanija popravi imidž i usmjeri se na domaćinsko poslovanje, pa sam na tom planu u prvoj nedjelji dužnosti sproveo set mjera na racionalizaciji poslovanja. Zatekao sam vozni park koji je brojao 130 vozila, sa godišnjim troškovima za gorivo od 200 000 eura, i nekoliko luksuznih vozila koja su nabavljanja po ličnim prohtjevima pojedinaca, a čija cijena je dostizala čak 70 000 eura. Nakon odluke o racionalizaciji, 60 vozila je parkirano, odnosno mogu se koristiti isključivo u toku radnog vremena, a za 18 automobila pokrenuo sam postupak prodaje. Troškovi reprezentacije za 2020. godinu iznosili su oko 58 000 eura, pa sam za tekuću godinu donio novu odluku gdje sam ovu vrstu utoška ograničio na 16 500 eura, što je iznos usklađen sa stvarnim potrebama.  U prethodnoj godini, koja je bila izborna, kompanija je na donacije i sponzorstva izdvojila oko 1,4 miliona eura. Ovi iznosi se moraju drastično smanjiti, a društvena odgovornost kompanije demonstrirati dominantno kroz pomoć zdravstvenom sistemu, što sam i učinio donacijom od 15 000 eura Opštoj bolnici u Pljevljima. Rasipništvo u kompaniji neću dozvoliti niti tolerisati, jer se mora voditi računa o svakom euru.

Takođe, otklonjena je nezakonitost u radu koja je trajala 20 mjeseci i smijenjen je izvršni rukovodilac koji je pokrivao dvije funkcije i istovremeno bio sam sebi hijerarhijski nadređen.

U prvoj nedelji radnog angažmana obavio sam razgovor sa predstavnicima sindikalne organizacije i nakon konstruktivne diskusije postigli smo dogovor da u narednom mjesecu izmijenimo pojedinačni kolektivni ugovor i izađemo u susret zahtjevima zaposlenih za ostvarivanje prava na koja čekaju već nekoliko godina.

Nakon uvida u stanje objekata kompanije, pokrenuo sam inicijativu za adaptaciju i rekonstrukciju objekata – naplatnih punktova  širom Crne Gore, koji se nalaze u stanju koje narušava ugled kompanije. Nedopustivo je da kladionice imaju uređenije prilaze i objekte, od kojih su pojedini u vlasništvu ili koje koristi najjača državna kompanija.

Za prve tri nedjelje poslovanja novog rukovodstva povećali smo nivo transparentnosti i vidljivosti u radu kompanije, što će biti praksa i ubuduće. U toku je realizacija pilot projekta kojim pokrećemo sopstvenu proizvodnju video i foto sadržaja za potrebe kompanije, čime ćemo postići dodatne uštede. U saradnji sa Vladom Crne Gore realizovali smo projekat čijom je realizacijom 380 000 građana uz račun dobilo i sve neophodne informacije o vakcinaciji protiv COVID -19. Uskoro ćemo u cilju prevencije pandemije realizovati projekat pojačanih higijenskih mjera i nadzora u svim objektima Elektroprivrede Crne Gore.

Pred kompanijom stoje ozbiljni izazovi. Nastavljamo odgovorno, predano i posvećeno u interesu svih građana Crne Gore.