A A A
Objavljeno: 
Thursday, Jul 20, 2017 - 18:30

Igor Noveljić novi izvršni direktor

Odbor direktora Elektroprivrede Crne Gore A.D. Nikšić, na VI redovnoj sjednici, prihvatio je ostavke izvršnog direktora Tonina Malja i još tri izvršna rukovodioca u EPCG. Prihvaćene su ostavke glavnog finansijskog direktora Đankarla Sanca, rukovodioca funkcionalne cjeline Proizvodnja Fulvia Iva Guidia i pomoćnika direktora u Direkciji za upravljanje energijom Roberta Pocija. Ostavke i razrješenja dužnosti navedenih menadžera uslijedile su nakon isteka uslova iz Akcionarskog sporazuma Vlade i kompanije A2A i stupiće na snagu od 2. avgusta 2017.godine.

Odbor direktora je, u međuvremenu, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statuta EPCG, imenovao Igora Novelića za izvršnog direktora Kompanije. G-din Noveljić završio je Ekonomski fakultet u Podgorici. Iza sebe ima bogato radno iskustvo u energetskom sektoru obavljajući funkcije zamjenika ministra ekonomije, Državnog sekretara i Sekretara ministarstva ekonomije. Novoizabrani izvršni direktor stupiće na dužnost 3. avgusta tekuće godine nakon isteka otkaznog roka izvršnog direktora g-dina Tonina Malja a shodno Kolektivnom ugovoru Kompanije.

Odbor direktora istovremeno se zahvalio gospodinu Malju i rukovodiocima u pomenutim djelovima EPCG na odgovornom radu i izrazio očekivanje da će novoizabrani izvršni direktor, zajedno sa svojim timom, u narednom četvorogodišnjem mandatu nastaviti uspješno poslovanje i predan rad u cilju ostvarivanja pozitivnih rezultata Kompanije.


Igor Noveljić