A A A
Objavljeno: 
Thursday, Mart 29, 2018 - 15:27

HE “Piva” - 42 godine uspješnog rada

HE “Piva” je u prvom kvartalu 2018. godine proizvela 365 GWh, 22 % više od plana za ovaj period godine. Već sada ostvareno je 48,67% ukupnog godišnjeg  plana. Takav rezultat ostvaren je zahvaljujući dobroj pogonskoj spremnosti  i angažovanosti  svih zaposlenih, a posebno Sektora za održavanje i eksploataciju, koji su maksimalno iskoristili dobre  hidrološke prilike iz decembra prošle i prva tri mjeseca ove godine. S obzirom na trenutnu snagu dotoka i nivo akumulacije, ovo će sasvim sigurno biti jedna od uspješnih proizvodnih godina HE “Piva”. 

Ukupna proizvodnja HE “Piva” 2017. godine, zbog nezapamćene suše, iznosila je 360 GWh, ili 48% godišnjeg plana, što je već sada prevaziđeno.

HE “Piva” koja je 28. marta  obilježila 42 godine postojanja, do sada je ukupno proizvela 31.704.574 MWh električne energije, dajući snažan impuls stabilnosti i funkcionisanju energetskog sistema Crne Gore.

"Piva" je velika hidroelektrana akumulacionog tipa sa jednom od najviših betonskih lučnih brana u svijetu. Akumulacija HE "Piva" duga je oko 40 km, korisne zapremine 746 miliona metara kubnih vode. Kao pribransko postrojenje sa velikom korisnom zapreminom akumulacije, HE "Piva" je fleksibilan izvor energije i snage. Zbog specifičnih topografskih karakteristika terena kompletno postrojenje urađeno je ispod  površine zemlje. Može se upotrijebiti u bilo koje vrijeme i za bilo koju od potreba elektroenergetskog sistema u punom iznosu raspoložive količine vode u akumulaciji.