A A A
Objavljeno: 
Thursday, Maj 12, 2022 - 13:13

HE „PERUĆICA“ OBILJEŽAVA ŠEZDESET DVIJE GODINE POSTOJANJA I RADA

 

Početak sedme decenije postojanja i uspješnog rada, u HE „Perućica“ obilježava se u znaku procesa rekonstrukcije, modernizacije i revitalizacije koji značajno povećavaju  pogonsku spremnost, sigurnost i pouzdanost rada najstarije velike elektrane i produžavaju radni vijek postrojenja.

 

Tokom 2022. godine u okviru kapitalnih investicija, ovu elektranu očekuje zamjena petog trafo bloka, po ugovoru sa Konzorcijumom „Končar, Zagreb -Elektro tim, Budva“, realizacija druge faze rekonstrukicije rashladnog sistema, rekonstrukcija pristupnog puta u krugu elektrane, zamjena električnih zaštita na jednom od nikšićkih dalekovoda (DV NK III 110kV), zamjena prvog sistema akumulatorskih baterija 220 VDC i više investicija manje vrijednosti.

Izvršni direktor EPCG, Nikola Rovčanin, čestitao je Dan HE “Perućica” kolegama iz ovog postrojenja, zahvaljujući im na predanom radu u prethodnom periodu, uz podsjećanje na to da se, u saradnji sa inostranim partnerima, realizuje II faza rekonstrukcije i modernizacije agregata A5, A6 i A7 te da nas očekuje i projekat ugradnje agregata A8, snage 58.5 MW, čija bi ukupna vrijednost iznosila cca. 23 miliona EUR, a čime bi se, bez bilo kakvog negativnog uticaja na životnu sredinu, postiglo povećanje instalisane snage i ukupne proizvodnje elektrane.”

„U prethodne četri godine , uspjeli smo da u saradnji sa radnicima subotičkog „Severa“ i „Končara“ iz Zagreba, kvalitetno revitalizujemo svih sedam generatora  što će ih, vjerujem, relaksirati od kvarova i zstoja u tom dijelu sistema u narednih dvadesetak godina“, istakao je Radovan Đukanović, direktor HE Perućica.

Po planu proizvodnje za 2022. godinu, hidroelektrana Perućica trebalo bi da proizvede 920 GWh električne energije.  Tokom 2021.,  elektrana je proizvela 989GWh, što je 107,5 odsto ostvarenja plana.

U toku je priprema  dokumentacije za raspisivanje javnog poziva za rekonstrukciju/adaptaciju dvije od  postojećih pet malih elektrana koje posluju u sastavu HE Perućica, a čija  ukupna instalisana snaga iznosi 2,465 megavata (MW), a njihova projektovana godišnja proizvodnja oko 5,5 miliona kilovat-sati (kWh).  Male elektrane biće podignute na viši tehničko-tehnološki nivo automatizacije i daljinskog upravljanja, produžiće im se radni vijek, povećati efikasnost i smanjiti troškovi proizvodnje uz znatno veće iskorišćenje vodnog potencijala.

Podsjećamo, HE „Perućica“ je najstarija velika hidroelektrana u Crnoj Gori, puštena u pogon 1960. godine. Nazvana je po vrelu Perućica, koje izvire u blizini hidroelektrane. Nalazi se na teritoriji opštine Nikšić, u sjevernom dijelu Bjelopavlićke ravnice, dok su male hidroelektrane smještene na teritorijama opština Kolašin, Podgorica, Cetinje i Šavnik.  Njena instalisana snaga je 307 MW, a moguća godišnja proizvodnja oko 1.300 GWh. Korisna akumulacija je 225 miliona metara kubnih vode. Za proizvodnju električne energije HE "Perućica" koristi vode sliva rijeke Gornja Zeta, odnosno vode koje dotiču u Nikšićko polje i to pri povoljnom padu na kratkom rastojanju između Nikšićkog polja i Bjelopavlićke ravnice. Slivno područje HE „Perućica“ iznosi 850 km².

Rekordne 2010. godine HE "Perućica" proizvela je 1434,9 GWh. HE "Perućica" je u 2021. godini ostvarila proizvodnju od  989  GWh, a u 2022., do sada, 361 GWh.