A A A
Objavljeno: 
Saturday, Maj 11, 2019 - 16:00

HE "Perućica" obilježava 59 godina uspješnog rada

HE "Perućica", 12. maja, obilježava 59 godina postojanja i uspješnog rada. Prve količine električne energije crnogorskom elektroenergetskom sistemu isporučila je 1960. godine, a od početka rada pa zaključno sa 30. aprilom ove godine naša najstarija velika elektrana ukupno je proizvela 50.894.895  MWh (megavat-sati) energije. U prvom kvartalu ove godine HE “Perućica” proizvela je ukupno 239.462 MWh električne energije. Rekordna godina  bila  je 2010, kada je HE “Perućica” proizvela i elektroenergetskom sistemu Crne Gore isporučila 1.434.895  MWh električne energije.

U narednom periodu pred menadžmentom i zaposlenim u HE “Perućica”, kao i menadžmentom Direkcije za razvoj i inženjering EPCG, je obiman i izuzetno zahtjevan posao revitalizacije opreme i postrojenja Elektrane, kao i stvaranje uslova za proširivanje proizvodnih kapaciteta.

Uskoro se očekuje potpisivanje novog kreditnog aranžmana sa KfW bankom i početak rekonstrukcije i modernizacije HE “Perućica”, vrijedan 33 miliona eura, a do kraja 2020. godine trebalo bi da počnu pregovori o aranžmanu za ugradnju osmog agregata snage 58,5 MW  i ukupne vrijednosti 23 miliona eura.

Generatori u HE „Perućica“ puštani su u pogon paralelno sa izgradnjom elektrane, u okviru tri faze. Prva dva generatora u pogonu su od 1960.godine. Dvije godine kasnije u pogon su puštena još tri, a 1976. i 6. i 7. agregat.

HE “Perućica“ smještena je u sjevernom dijelu Bjelopavlićke ravnice. Naziv je dobila po vrelu Perućica, koje izvire u njenoj neposrednoj blizini. Za proizvodnju električne energije HE "Perućica" koristi vode gornjeg toka rijeke Zete, odnosno vode koje iz Nikšićkog polja pri  izuzetno povoljnom padu na kratkom rastojanju pokreću njene turbine. U sastavu HE  "Perućica", čija instalisana snaga iznosi 307 MW  su  akumulacije "Krupac", "Slano" i retenzija "Vrtac", a dio sistema HE “Perućica” čini  i pet malih hidroelektrana na teritoriji Podgorice, Kolašina, Cetinja i Šavnika.