A A A
Objavljeno: 
Wednesday, Maj 29, 2024 - 20:12

EPCG USVOJILA PREDLOG PONUDE O ZAKUPU PROIZVODNIH KAPACITETA “EPCG ŽELJEZARA NIKŠIĆ”

Odbor direktora Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić (EPCG) usvojio je danas predlog Ponude kompanije 8B Capital S. A. koja je data u formi Nacrta ugovora o zakupu proizvodnih kapaciteta “EPCG Željezara Nikšić”.

Usvojeni Nacrt ugovora biće upućen Vladi Crne Gore na dalje postupanje radi izjašnjenja na Skupštini akcionara.

Ugovor o zakupu proizvodnih kapaciteta “EPCG Željezara Nikšić” trebalo bi da bude zaključen nakon izjašnjenja Vlade Crne Gore o prihvatanju uslova ponude i odluke Skupštine akcionara o davanju saglasnosti za zaključenje ovog akta.