A A A
Objavljeno: 
Friday, Jun 21, 2013 - 12:00

EPCG poribljava Slansko jezero

Kao društveno odgovorna kompanija, a u cilju održavanja i obogaćenja ribljeg fonda u vještačkim akumulacijama, EPCG je sa 1.200 kg pastrmke poribila Slansko jezero .

Akumulacije "Krupac", "Slansko" i retenzija "Vrtac" pripadaju hidroelektrani "Perućica", najstarijoj velikoj hidroelektrani u Crnoj Gori, koja za proizvodnju električne energije koristi vode gornjeg toka rijeke Zete, odnosno vode koje dotiču u Nikšićko polje i to pri povoljnom padu na kratkom rastojanju između Nikšićkog polja i Bjelopavlićke ravnice.

EPCG je svjesna važnosti održavanja ribljeg fonda u vještačkim akumulacijama, stvorenim prvenstveno za potrebe proizvodnje električne energije u HE „Perućica“. U tom smislu, uvijek je ulagala u obnavljanje ribljeg fonda, a prošle godine sa 1.350 kg kalifornijske pastrmke poribljeno je i jezero Krupac.  Akumulacije su prepoznatljive i kao turistička mjesta, omiljena za rekreativce i sportske ribolovce, ali i mjesta gdje se organizuju razni turistički i kulturni događaji.

„I na ovaj način, kao društveno odgovorna kompanija, želimo da doprinesemo zajednici i da izrazimo naše opredjeljenje da vodimo brigu o ekologiji. Danas je  Slansko jezero poribljeno sa oko 6.000 komada kalifornijske pastrmke, konzumne veličine 200 – 250 g'' , rekao je direktor direkcije za odnose sa javnošću EPCG, Rajko Šebek. Šebek je  najavio  da će  naredne sedmice biti poribljeno i Pivsko jezero.

Nikola Milić, predsjednik sportsko-ribolovnog kluba 'Nikšić' zahvalio se Elektroprivredi Crne Gore na donaciji. On je takođe najavio da će ribolovni zabran važiti do 29. juna, a da će se klub i područne jedinice MUP-a pobrinuti da se riba ne lovi do subote, 29. juna.

Riba je nabavljena od kompanije „Ribnjak“ AD iz Nikšića, a poribljavanje je obavljeno u prisustvu članova  zajedničke  Komisije sastavljene od predstavnika Ministarstva poljoprivrede, Sportsko - ribolovnog društva Nikšić i EPCG.

Dragoje Međedović, poljoprivredni inspektor za slatkovodno ribarstvo ocijenio je da je poribljavanje proteko kako treba, u najboljem redu.