A A A
Objavljeno: 
Thursday, Septembar 30, 2021 - 12:23

EPCG OSNOVALA JE DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “EPCG-SOLAR-GRADNJA”

EPCG otpočela je realizaciju projekta Solari 3000+ za domaćinstva i 500+ za fizička i pravna lica koji obuhvata postavljanje fotonaponskih sistema na krovovima individualnih stambenih objekata snage do 10kW, odnosno 500 fotonaponskih sistema na objektima privrednih subjekata snage od 10 do 30 kW. Nakon raspisivanja javnog poziva za finansiranje projekta vrijednog 30.000.000 € i javnog poziva za  nabavku i isporuku opreme i materijala za fizička i pravna lica vrijednog 19.900.000 €, Elektroprivreda je osnovala društvo sa ograničenom odgovornošću “EPCG-SOLAR-GRADNJA”.

Prvoj redovnoj sjednici EPCG-SOLAR-GRADNJA prisustvovali su predsjednik Odbora direktora novoosnovane kompanije Ivan Kilibarda, članovi Odbora direktora Janko Milatović i Blažo Đurković i izvršni direktor novoosnovane kompanije Ranko Vuksanović.

Na sjednici je usvojen predlog izvršnog direktora o usvajanju akta unutrašnje organizacije i sistematizacije radnih mjesta. Izvršni direktor upoznao je Odbor direktora o potrebi oglašavanja određenog broja radnih mjesta, za čiju realizaciju se Odbor direktora pozitivno izjasnio.

Prvoj redovnoj sjednici prisustvovao je i predsjednik Odbora direktora EPCG Milutin Đukanović koji obavlja funkciju predsjednika skupštine osnivača navedenog društva.