A A A
Objavljeno: 
Friday, Decembar 31, 2021 - 12:35

EPCG NASTAVLJA SA POPUSTIMA ZA REDOVNE PLATIŠE

Odbor direktora EPCG odlučio je, na posljednjoj sjednici u 2021. godini, da se tokom prvih šest mjeseci naredne godine, nastavi sa popustom od 12,5 odsto na ukupan račun za utrošenu električnu energiju za domacinstva koja redovno placaju racune, pri čemu je ukupan trošak za te namjene od oko 4,5 miliona eura u cjelosti preuzela EPCG. Odbor je, uzevši u obzir ogroman doprinos Pljevalja u obezbjeđivanju energetske stabilnosti sistema, u uslovima energetske i COVID krize, a u cilju smanjenja nivoa aero zagadjenja u tom gradu, građanima Pljevalja, odnosno kupcima iz kategorije „domaćinstva“, odobrio i dodatnih 10 odsto popusta na aktivnu energiju do kraja grejne sezone, odnosno do kraja prvog kvartala 2022. godine. Takođe, novi presjek za članstvo u Zlatnom timu biće 31. januara 2022.

 

Prilikom kreiranje politike popusta za redovne platiše električne energije u Crnoj Gori, EPCG nastoji da uveže dva značajna faktora: uvažavanje poteškoća s kojima se suočavaju građani i potrebu da ostvaruje prihode po osnovu isporučene električne energije. To, naravno, nije lako ostvariti, naročito u kontekstu efekata pandemije COVID-19, pa smo, uporedo sa tradicionalnim aktivnostima, akcijom „Podijelimo teret“ i nagradnom igrom „Zlatni tim“, u saradnji sa CEDIS-om, počev od 31. maja 2021. godine, primijenili politiku dodatnog popusta za redovne platiše. Shodno toj politici, sva domaćinstva koja su 31. maja 2021. imala 0,00 eura duga prema EPCG, automatski su dobijala članstvo u „Zlatnom timu“ i, pored standardnog popusta od 13 odsto na aktivnu energiju (prva stavka računa), ostvarivala i dodatnih 13 odsto popusta na usluge CEDIS-a. Tako je, na primjer, domaćinstvo čiji je račun za utrošenu električnu energiju iznosio 60,00 eura, bez PDV-a, umjesto pređašnjih 3,80 eura, tokom prethodnih mjeseci, zaključno sa 31. decembrom ove godine, ostvaruje popust od 7,35 eura.

 

Takođe, institucije koje snose najveći teret borbe za suzbijanje pandemije (bolnice, domovi zdravlja, vrtići, osnovne i srednje škole) tokom 2021.godine, ostvarivale su  popust od 10 odsto, a privreda 3 odsto. Na ime popusta za redovne kupce iz kategorije „domaćinstva“ te privredu i institucije od posebnog značaja EPCG je tokom 2021. godine izdvojila 7 miliona eura.

 

Navedene akcije, odnosno popusti za kupce, svakako opterećuju poslovanje naše kompanije, tako što generišu prihode niže od projektovanih, ali smo, polazeći od opredjeljenja da poslujemo društveno odgovorno, smatrali da, barem tokom ove faze pandemije, treba da pružimo pomoć građanima, tim prije što EPCG, kao kompanija koja se nalazi u vlasništvu države, svoje poslovne aktivnosti obavlja upravo u granicama Crne Gore i, s tim u vezi, ne treba da bude ravnodušna prema problemima s kojima se građani suočavaju.  S druge strne kampanje su dale pozitivne efekte i na poslovanje EPCG, jer su uticale na povećanje broja redovnih platiša.