A A A

Pravila o promjeni snabdjevača krajnjih kupaca električne energije

Sa linkova ispod možete preuzeti Pravilnik i Zahtjev za promjenu snabdjevača električne energije:

- Zahtjev za promjenu snabdjevača 

- Pravila o promjeni snabdjevača kranjih kupaca električne energije

Cijene za snabdijevanje krajnjih kupaca električne energije za 2017. godinu, kao i odluke, možete naći na ovom linku.