A A A

Niža i viša tarifa

Cijena električne energije nije ista tokom cijelog dana. Različite cijene su poznate pod imenom jeftina i skupa struja - tarifa, u računima ih možete prepoznati kao niža tarifa (NT) i viša tarifa (VT).

To znači da tokom dana postoje vremenski intervali u kojima se električna energija obračunava po različitoj cijeni. Intervali i njihova dužina su se poslednji put promjenili 01.11.2006. godineshodno članu 28. Pravilnika o tarifama za električnu energiju i članu 126. Distributivnog kodeksa.

Kod potrošača koji imaju stara tarifna brojila, niža tarifa (NT) se obračunava od 23-07 h po zimskom i od 24-08h po ljetnjem računanju vremena tokom svih dana u sedmici, osim nedelje, kada se niža tarifa obračunava tokom čitavog dana, od 00 – 24h.

Kod potrošača koji imaju ugrađena nova multifunkcionalna brojila, interval obračuna niže tarife je uvijek od 23-07h, bez obzira da li se radi o zimskom ili ljetnjem računanju vremena, svim danima u sedmici, osim nedeljom kada se niža tarifa obračunava 24 sata, od 00-24h.

Vezane stranice